De Drie Notenboomen

De Herbergier is een van de zorgformules van De Drie Notenboomen BV, opgericht in 2003 en gevestigd te Gouda. Wij zetten ons in om formules te ontwikkelen, die de zorg beter, goedkoper en leuker maken. Een andere belangrijke formule van De Drie Notenboomen zijn de Thomashuizen

Onze visie

Goede zorg voor mensen met geheugenproblemen draait om liefde en persoonlijke aandacht. Helaas verdwijnt in de reguliere zorg steeds meer tijd en geld in management, bureaucratie en processen. Zorgverleners worden managers. Met als resultaat eindeloze diagnoses, doorverwijzingen, evaluaties, rapportages en overleg. Wij steken die energie liever in onze gasten.

Door zelfstandigheid van onze zorgondernemers, kleinschaligheid en continuïteit van personeel en huisvesting kunnen wij dat waarmaken. Hoe zelfstandiger en kleiner de organisatie, hoe concreter, persoonlijker en dus beter de zorg. Niet alleen verbetert daardoor de kwaliteit van leven van onze gasten, ook wordt het werk leuker en de zorg goedkoper.

Als maatschappij moeten wij het zorgaanbod afstemmen op de zorgvrager, in plaats van te verlangen dat de zorgvrager past in het aanbod, het systeem. Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Niet om het managen van elkaar en het systeem of om de carrière van de zorgaanbieder of politicus.

Onze rol

Als organisatie beschermen wij de visie en het imago van onze formules en treden wij op als ambassadeur naar maatschappelijke organisaties, cliënten- en patiëntenverenigingen en overheid. Kernactiviteit is de groei en het uitbouwen van onze formules, zodat we zoveel mogelijk mensen een kwalitatief hoogwaardig thuis kunnen bieden. Daartoe zijn wij doorlopend op zoek naar geschikt vastgoed en nieuwe zorgondernemers