De Herbergierformule

Onze Herbergiers worden geleid door zelfstandig ondernemers, die opereren binnen onze franchiseformule. Zij betalen jaarlijks een franchisefee en huren het pand van De Drie Notenboomen. 

Dankzij het feit dat zij zo zelfstandig functioneren, kunnen we sneller groeien dan andere organisaties in de zorg, zonder dat we ten onder gaan aan bureaucratie en zonder dat ons zorgconcept tijdens deze groei verwatert. En het is dankzij hun grote eigen verantwoordelijkheid dat in elke Herbergier onze uitgangspunten gewaarborgd blijven. Elke Herbergier heeft een warme uitstraling, is huiselijk, toegankelijk en betaalbaar. Er wordt uitgegaan van wat mensen nog wel kunnen, en er wordt altijd geprobeerd om individuele wensen van gasten te realiseren. In een Herbergier bestaan geen regels die gasten in het leiden van hun eigen leven beperken. 95% van de werktijd van personeel wordt besteed aan daadwerkelijke zorg en aandacht voor de gasten. Er is geen vergadercultuur en er zijn geen ingewikkelde procedurele omschrijvingen van het dagelijks leven nodig.

Belangrijke voordelen

Belangrijke voordelen van het deelnemen aan de Herbergierformule zijn onder andere de begeleiding vanuit De Drie Notenboomen tijdens de opstartfase en daarna, maar vooral ook de kennis die alle ondernemers met elkaar kunnen delen. Niemand hoeft tijdens de start van zijn eigen Herbergier het wiel opnieuw uit te vinden. Ook is de continuïteit van een Herbergier gewaarborgd. Zowel tijdens als na de periode dat u als zorgondernemer actief bent. Een Herbergier zal nooit verdwijnen, of ‘worden verkocht’ aan een andere partij. Zorgondernemers worden altijd opgevolgd door nieuwe zorgondernemers.

Nederlandse Franchise Vereniging

De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) is de overkoepelende belangenorganisatie van franchisegevers in Nederland en vertegenwoordigt het merendeel van de toonaangevende franchisegevers. De Herbergier is lid van de NFV.