Betaalbaar voor iedereen

De fraaie locatie en de royale zorg van de Herbergier kunnen leiden tot een misverstand: ‘Dat is alleen voor de happy few weggelegd.’ Toch niet. Onze uitgaven gaan niet zitten in – voor de buitenwereld vaak onzichtbare – structuren, maar wel in directe zorg. Daarom zijn wij van mening dat een verblijf in een Herbergier ook financieel haalbaar moet zijn voor mensen met alleen een AOW-uitkering. Elke Herbergier kan een aantal gasten uit deze groep in huis nemen.

In de Herbergier hebben al onze gasten een naar eigen smaak ingerichte kamer, en wordt de zorg verleend zoals afgesproken. Dit resulteert in twee soorten kosten: Woon- en verblijfkosten en zorgkosten.

Woon- en verblijfkosten

Onder de woon- en verblijfkosten vallen onder meer service – en schoonmaakkosten en bijdragen voor bijvoorbeeld de maaltijden en het wassen van kleding. Gasten zijn vrij in het inrichting en aankleden van hun eigen kamer. Vaak nemen ze vertrouwde meubels mee en regelt de familie het verfwerk en de stoffering. De woon- en verblijfkosten worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer of andere persoonlijke activiteiten betalen de gasten uit eigen middelen.

Zorgkosten

De zorgkosten kunnen over het algemeen worden betaald uit het persoonsgebonden budget. Dit PGB is door iedereen aan te vragen die 24-uurs zorg nodig heeft. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.

Hoe krijg ik een PGB?

Voor het ontvangen van een persoonsgebonden budget (PGB) is allereerst een indicatie nodig van het CIZ. Dit is een onafhankelijk indicatie-orgaan dat vaststelt of iemand zorg nodig heeft. Op www.ciz.nl kunt u via uw postcode vinden wat uw regionale CIZ-vestiging is en hoe de aanvraagprocedure werkt. Hier vindt u meteen ook de gegevens van uw regionale Zorgkantoor.

Wanneer u een CIZ-indicatie ontvangen heeft, kunt u het  regionale Zorgkantoor opdracht geven om deze indicatie om te laten zetten naar een persoonsgebonden budget (PGB). Meestal gaat dit via een aanvraagformulier. Het regionale Zorgkantoor kan u informeren wat zij hiervoor nodig hebben. Vanuit het PGB-budget koopt u vervolgens de zorg in bij de Herbergier. U krijgt hiervoor maandelijkse facturen. Aan het Zorgkantoor legt u verantwoording af over de besteding van uw budget. De spelregels hiervoor ontvangt u van uw Zorgkantoor.