Herbergier Thuis

donderdag 9 februari 2012

In 2012 start de ontwikkeling van Herbergier Thuis. Hiermee willen we mensen met dementie die op onze interesselijst staan, thuis gaan verzorgen.

Herbergier Thuis
In onze Herbergiers zien we dat mensen met dementie meestal nog heel veel kunnen als iemand ze helpt bij de ‘organisatie’ van hun leven. In combinatie met de lange interesselijsten die onze Herbergiers inmiddels kennen, heeft dit ons aan het denken gezet. Zou het mogelijk zijn om de visie van onze zorgformule ook toe te passen op de thuiszorg? Zou het  mogelijk zijn om mensen ook thuis begeleiding en zorg te bieden die niet uitgaat van wat mensen niet meer kunnen, maar juist uitgaat van wat mensen wél nog kunnen? En is het haalbaar ook hier mensen een vast gezicht te bieden in de begeleiding? 

Onze conclusie is ja. Afgelopen jaar hebben wij ons gebogen over de wijze waarop wij deze formule het beste vorm kunnen geven, en hebben wij ons idee ‘Herbergier Thuis’ gepresenteerd aan het ministerie van VWS in het kader van het experiment regelarme instellingen.  Dit project is voortgekomen uit het regeer- en gedoogakkoord van dit kabinet. Daarin staat dat de medewerkers die werkzaam zijn in de verpleging en verzorging 'hun vak terug moeten krijgen', zonder overbodige ambtelijke belasting. Halverwege vorig jaar heeft de Staatssecretaris van VWS daarom een oproep gedaan aan zorgaanbieders in de langdurige zorg, om voorstellen te doen voor experimenten met weg te nemen of te verminderen regels. 

Met Herbergier Thuis volgen we onze ambitie om de zorgwereld te laten integreren in de gewone wereld. Vanuit ons netwerk van Herbergiers willen we mensen met dementie die op onze interesselijst staan, thuis gaan verzorgen. Ook in dit concept is ‘kwaliteit van leven’ leidend en draait het met name om integratie van zorg en welzijn. Mensen met dementie verliezen de grip op de dagelijkse structuur, het initiatief en daarmee de sociale contacten. Met Herbergier Thuis gaan we hun agenda weer vullen. Zo kunnen we hen de juiste zorg en ondersteuning geven. Wederom houden we de organisatie klein, en daarmee de betrokkenheid van de werknemers groot. Ook bij Herbergier Thuis zullen zorgondernemers zelf hun medewerkers selecteren en aansturen. Elke medewerker krijgt drie vaste klanten, waardoor er een goede relatie opgebouwd kan worden. En de klantenkring van deze zorgondernemers zal nooit groter worden dan vijftig mensen. De pilot van Herbergier Thuis zal starten vanuit Herbergier Delft-Centrum en zowel thuiszorg, dagbesteding als logeermogelijkheden aanbieden. Naast professionele dienstverleners willen we mantelzorgers en vrijwilligers  (65+) actief inzetten.

Gedurende het opzetten van Herbergier Thuis krijgen wij ondersteuning van een ambtenaar van VWS, die optreedt als buddy tijdens dit ‘experiment’. Deze bijzondere vorm van samenwerking tussen het ministerie en het veld is nog niet eerder voorgekomen. 

De samenwerking met VWS is net van start gegaan. Zodra er meer duidelijkheid is over de voortgang van Herbergier Thuis zullen wij u hierover berichten. Voor meer informatie over het experiment regelarme zorg verwijzen wij u graag naar de website van ‘in voor zorg’. Hier kunt u onder andere lezen over de startbijeenkomst van het experiment op maandag 30 januari.