IGJ neemt maatregel in het kader van verscherpt toezicht

Samen met ons team streven wij er elke dag naar om onze bewoners een prettige, veilige en beschermde omgeving te bieden, waarin we ondersteunen en helpen waar nodig. We letten vooral op wat bewoners allemaal nog wel kunnen, rekening houden met de achterliggende wet- en regelgeving die beschreven staat in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

In september 2021 hebben wij een inspectiebezoek gehad van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tijdens dit bezoek bleek dat er op een aantal normen punten ter verbetering waren. We hechten uiteraard veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Na dit bezoek hebben wij samen met ons team en externe begeleiding hard gewerkt om aanpassingen door te voeren. Zo is onder meer het methodisch werken sterk verbeterd, zijn alle medicatie en vitamines voorzien van etikettering van de apotheek en is er een actueel overzicht beschikbaar van de bevoegd- en bekwaamheden van de zorgverleners op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen. 

Na een herbezoek van de IGJ in juni 2022 bleek een aantal punten alsnog verbetering te behoeven. De inspectie stelt daarom een verscherpt toezicht voor een periode van vier maanden in. We zijn op dit moment hard aan het werk met elkaar en externe ondersteuning. We hebben er alle vertrouwen in dat we binnen vier maanden volledig voldoen aan alle normen, zodat we begin volgend jaar onze mooie Herbergier goed kunnen overdragen aan de nieuwe ondernemers.