Nieuwe zorgondernemers Herbergier Blerick gestart

Nieuwe zorgondernemers Herbergier Blerick gestart

Sinds 1 maart 2023 zijn Nathalie Slegers en Sandra Elbers de nieuwe zorgondernemers van Herbergier Blerick. Zij namen de Herbergier-onderneming over van Hetty en Louis van der Burgt, die de afgelopen 8 jaar in Blerick warme zorg boden aan de 17 bewoners met geheugenproblematiek.

Sandra: “We hebben er enorm veel zin in om samen met ons team van medewerkers een fijn thuis te bieden aan de 17 bewoners van de Herbergier.” De eerste aandacht van de nieuwe zorgondernemers gaat vanzelfsprekend uit naar het bieden van zorg aan de bewoners, en goed kennismaken met het team.

Nathalie en Sandra draaiden de afgelopen maanden al mee in Herbergier Blerick. Sinds september vorig jaar zijn ze betrokken bij het verbetertraject dat werd ingezet naar aanleiding van een rapport door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op 17 januari jl. is de IGJ weer op inspectie geweest bij de Herbergier. Het verscherpt toezicht is omgezet naar een aanwijzing. Met de maatregelen vanuit deze aanwijzing zijn de ondernemers meteen aan het werk gegaan. De verwachting is dat de onderneming binnen zes maanden aan alle voorwaarden van de aanwijzing zal voldoen. Gedurende het komende jaar wordt het verbetertraject verder doorgezet.

“Wij zijn ons zeer bewust van de kwaliteitsverbetering die gevraagd wordt op de aangegeven punten. We gaan de komende periode vol inzetten om dit samen met de medewerkers te realiseren”, zegt Nathalie. Sandra vult aan: “Wij voelen ons daarbij gesteund door het uitgesproken vertrouwen in ons door de inspecteur IGJ, directie van de franchisegever De Drie Notenboomen, raad van toezicht en de verwanten en medewerkers van Herbergier Blerick. Vanuit verbinding, expertise en inspiratie gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.”

Delen: