Herbergier De Maashorst

Medewerker huiskamer oproepkracht

Functieprofiel medewerker huiskamer Herbergier de Maashorst 

 

De Herbergier de Maashorst is een thuis voor 16 mensen met geheugenproblemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De inrichting van het huis, het dagelijks leven en de manier van omgaan met elkaar, zijn huiselijk en ongedwongen.  De bewoners krijgen de ruimte om hun leven voort te zetten,  zoals ze dat gewend waren. Door uit te gaan van wat de bewoners nog wél kunnen en ze zoveel mogelijk mee te nemen in het gewone leven, bieden we onze bewoners een fijne oude dag.  

Cas en Judith van der Sande zijn de zorgondernemers. Zij wonen zelf  ook in de Herbergier. Hierdoor zijn de lijnen kort en zijn de werkzaamheden zo verdeeld dat jij tijd krijgt om aandacht te geven aan de bewoners. 

In Herbergier de Maashorst  vinden we het belangrijk dat je interesse hebt in de leefwereld van iemand met dementie en dat je bereid bent om te leren van je ervaringen en collega’s. 

Regels en afspraken mbt het werken in Herbergier de Maashorst staan in het personeelsreglement. Alle medewerkers zijn op de hoogte van deze regels en afspraken en hebben dit reglement ondertekend. 

 

 

Functiebeschrijving medewerker huiskamer 

Een medewerker huiskamer 

 

 • is verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners die in de huiskamer verblijven; 
 • verzorgt het ontbijt, de lunch en zorgt ervoor dat de avondmaaltijd smakelijk wordt opgediend. De warme maaltijd wordt gekookt door een kok. 
 • zorgt voor koffie, thee en tussendoortjes. 
 • ondersteunt de bewoners bij het eten. Een medewerker eet mee met de lunches en avondmaaltijden die binnen de diensttijd vallen 
 • zorgt voor een fijne sfeer in de huiskamer. 
 • heeft een actieve rol bij het bedenken en begeleiden van activiteiten; 
 • wordt bij alle werkzaamheden ondersteund door collega’s 
 • is inzetbaar op alle voorkomende diensten overdag, in de avond en in het weekend 
 • verricht voorkomende huishoudelijke werkzaamheden;  

 

Organisatorische positie 

De leidinggevende zijn de zorgondernemers, Cas en Judith van der Sande. 

 

Eindresultaten: 

 • De bewoners eten smakelijk en genieten zoveel mogelijk van het leven.  
 • De werkzaamheden zijn tijdig, veilig en conform afspraken met de zorgondernemers uitgevoerd 
 • De leefomgeving van de bewoners is schoon, netjes en op orde 
 • Bijzonderheden op het gebied van de eten en drinken van de bewoners zijn tijdig gesignaleerd 

Functie-eisen 

 

Diploma:  

Een medewerker huiskamer beschikt over een diploma verzorgende niveau 2, of andere aantoonbare kwaliteiten. 

Kennis:  

Een medewerker huiskamer beschikt over relevante praktische kennis op het gebied van dementie, voeding en dagbesteding. 

 

Zelfstandigheid 

Een medewerker huiskamer voert taken zelfstandig uit en raadpleegt zo nodig een collega. 

 

Sociale vaardigheid 

Een medewerker huiskamer is vriendelijk, hulpvaardig en tactvol.  Hij/zij gaat op respectvolle wijze om met de bewoners, de familie/gasten van bewoners en collega’s.  

 

Risico, verantwoordelijkheid en invloed 

Een medewerker huiskamer is zich bewust van de risico’s op materiële-  en immateriële schade bij begeleiden en ondersteunen van bewoners.  

 

Uitdrukkingsvaardigheid 

Een medewerker huiskamer beschikt over voldoende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren van gesprekken met bewoners. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het registreren van bijzonderheden van bewoners.  

 

Oplettendheid 

Een medewerker huiskamer is oplettend bij het gebruik van hulpmiddelen en schoonmaakmiddelen. Ze kent de gebruiksvoorschriften. Ze zorgt ervoor dat bewoners niet in aanraking komen met schoonmaakmiddelen. Daarnaast gaat een medewerker huiskamer zorgvuldig om met de persoonlijke eigendommen van de bewoners.  

 

Representativiteit 

Een medewerker huiskamer ziet er verzorgd uit.  

 

Fysieke en psychische belasting 

Een medewerker huiskamer is zich ervan bewust dat er fysieke belasting kan optreden bij het begeleiden van bewoners en als gevolg van mogelijk agressief gedrag van bewoners.  Hij/zij weet hoe hij/zij deze belasting kan voorkomen. 

 

 

Werktijden 

 • Minimaal 4, maximaal 8 aaneengesloten uren per dag. 
 • Weekenddiensten worden gelijk verdeeld over alle medewerkers 
 • Vrije dagen op feestdagen worden in overleg met de medewerkers gelijk verdeeld. 
 • Medewerkers nemen naar eigen inzicht en in overleg met de collega’s pauze. Koffiedrinken en gebruik van maaltijden is onderdeel van de functie-eisen en worden dan ook niet gezien als pauze. 

Delen: