Werken bij de Herbergier

De bewoners van Herbergier de Maashorst krijgen de ruimte om hun leven voort te zetten,  zoals ze dat gewend waren. Door uit te gaan van wat de bewoners nog wél kunnen en ze zoveel mogelijk mee te nemen in het gewone leven, bieden we onze bewoners een fijne oude dag. De inrichting van het huis, het dagelijks leven en de manier van omgaan met elkaar, zijn huiselijk en ongedwongen. 

Wij, Cas en Judith van der Sande zijn de zorgondernemers. Wij  wonen zelf  ook in de Herbergier. Hierdoor zijn de lijnen kort en hebben we de werkzaamheden zo verdeeld dat jij tijd krijgt om aandacht te geven aan de bewoners. In het team van medewerkers en verzorgers vertrouwen we  op elkaars sterke kanten en kwaliteiten, en we verwachten dat iedereen bereid is om van elkaar te leren.

Onze kernwaarden zijn: betrokkenheid, huislijkheid, tijdsbewust

Op dit moment hebben we een vacature voor een verzorgende IG.

Verzorgende IG 

Van een verzorgende IG verwachten wij dat je:

 • verantwoordelijk bent voor de medicijnen en bepaalde verpleegtechnische handelingen;
 • overzicht hebt over de werkzaamheden;
 • andere medewerkers ondersteunt in hun verzorgende taak, bijvoorbeeld door het geven van het goede voorbeeld bij het tillen en verplaatsen van bewoners die dat niet zelfstandig kunnen;
 • met opbouwende voorstellen komt die bijdragen aan verbetering van de zorgverlening;
 • een actieve rol speelt bij het bedenken en begeleiden van activiteiten;
 • bijdraagt aan het verzorgen van het eten/drinken en licht huishoudelijke werkzaamheden;
 • de bewoners ondersteunt bij het eten. Hiertoe eet je mee met de lunches en avondmaaltijden die binnen jouw dienst vallen;
 • onder werktijd niet rookt.

Wat bieden we?

 • Een salaris afgeleid van de CAO VVT.
 • Tijd en ruimte om aandacht aan de bewoners te geven;
 • Korte lijnen op de werkvloer naar elkaar en naar ons als leidinggevende zorgondernemers.
 • De mogelijkheid om een band op te bouwen met de bewoners.
 • Afwisseling in werkzaamheden

 

Invalpoole

Ben je benieuwd naar het soort functies dat bij ons wordt uitgevoerd, dan verwijzen we je naar de onderstaande functie-beschrijvingen.
We zijn blijvend geïnteresseerd in mensen die hiervoor belangstelling hebben. We houden je gegevens dan, als je dat goed vindt, in portefeuille.
Ook willen we graag kennis maken met mensen die in onze invalpoole willen werken.

 

Medewerker huiskamer oproepkracht, minimaal 4 diensten per maand

Van een medewerker huiskamer verwachten wij dat je:

 • actief bijdraagt aan het welzijn van de bewoners die in de huiskamer verblijven;
 • het ontbijt, de lunch en de avondmaaltijd verzorgt. De warme maaltijd wordt gekookt door een kok. 
 • zorgt voor koffie, thee en tussendoortjes. 
 • de bewoners ondersteunt bij het eten. Je eet mee met de lunches en avondmaaltijden die binnen de diensttijd vallen 
 • zorgt voor een fijne sfeer in de huiskamer. 
 • een actieve rol hebt bij het bedenken en begeleiden van activiteiten; 
 • inzetbaar bent op alle voorkomende diensten overdag, in de avond en in het weekend 
 • onder werktijd niet rookt.

Een medewerker huiskamer beschikt over een diploma verzorgende niveau 2, of andere aantoonbare kwaliteiten.  We vinden het belangrijk dat je interesse hebt in de leefwereld van iemand met dementie, en dat je bereid bent om te leren van je ervaringen en collega’s.

Wat bieden we?

 • Een salaris afgeleid van de CAO VVT
 • Tijd en ruimte om aandacht aan de bewoners te geven;
 • Korte lijnen op de werkvloer naar elkaar en naar ons als leidinggevende zorgondernemers.
 • De mogelijkheid om een band op te bouwen met de bewoners.
 • Afwisseling in werkzaamheden.
 • Uitzicht op een contract met een vast aantal uren in de week
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen tot medewerker zorg

 

Een leerling verzorgende IG  

 • krijgt de ruimte om te leren, vragen te stellen, je mening te vormen; 
 • komt met opbouwende voorstellen die bijdragen aan verbetering van de zorgverlening;  
 • ondersteunt bewoners bij de uitvoer van dagelijkse levensverrichtingen 
 • speelt een actieve rol bij het bedenken en begeleiden van activiteiten voor bewoners; 
 • draagt bij aan het verzorgen van het eten/drinken en licht huishoudelijke werkzaamheden; 
 • ondersteunt de bewoners bij het eten. Een leerling verzorgende IG eet mee met de lunches en avondmaaltijden die binnen de diensttijd vallen 
 • kijkt mee bij de medicatieverstrekking en zodra je je certificaat hebt behaald, mag je hier onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde zorgverlener, uitvoering aan geven.  
 • kijkt mee met het uitvoeren van risicovolle verzorgende taken en zodra je je certificaat hebt behaald, mag je hier onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde zorgverlener, uitvoering aan geven.  
 • rookt niet onder werktijd

Een leerling verzorgende IG  beschikt over een diploma VMBO-kader Beroepsgerichte leerweg, MBO-diploma niveau 3 of een ander vergelijkbaar diploma en andere aantoonbare kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat je interesse hebt in de leefwereld van iemand met dementie, en dat je bereid bent om te leren van je ervaringen en collega’s.

Wat bieden we?

 • Een leerling salaris afgeleid van de CAO VVT
 • Wij betalen je studiekosten
 • Tijd en ruimte om aandacht aan de bewoners te geven;
 • Tijd en ruimte om te leren
 • Korte lijnen op de werkvloer naar elkaar en naar ons als leidinggevende zorgondernemers.
 • De mogelijkheid om een band op te bouwen met de bewoners.
 • Afwisseling in werkzaamheden.
 •  

Medewerker zorg, met of zonder diploma 

Van een medewerker verwachten wij dat je:

 • bereid bent om alle voorkomende werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om onze bewoners een veilige en vertrouwde omgeving te bieden. Je wordt hierbij ondersteund door verzorgenden en verpleegkundigen;
 • een actieve rol hebt bij het bedenken en begeleiden van activiteiten;
 • bijdraagt aan het verzorgen van het eten/drinken en voorkomende huishoudelijke werkzaamheden;
 • de bewoners ondersteunt bij het eten. Hiertoe eet je mee met de lunches en avondmaaltijden die binnen jouw dienst vallen;
 • onder werktijd niet rookt.

Een medewerker beschikt over een diploma verzorgende niveau 2, of andere aantoonbare kwaliteiten.  We vinden het belangrijk dat je interesse hebt in de leefwereld van iemand met dementie, en dat je bereid bent om te leren van je ervaringen en collega’s.

Wat bieden we?

 • Een salaris afgeleid van de CAO VVT
 • Tijd en ruimte om aandacht aan de bewoners te geven;
 • Korte lijnen op de werkvloer naar elkaar en naar ons als leidinggevende zorgondernemers.
 • De mogelijkheid om een band op te bouwen met de bewoners.
 • Afwisseling in werkzaamheden.

 

Verpleegkundige

Van een verpleegkundige verwachten wij dat je:

 • verantwoordelijk bent voor de medicijnen en voorkomende voorbehouden verpleegkundige handelingen;  
 • een pro-actieve houding hebt mbt het signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico’s (preventie)
 • overzicht hebt over de werkzaamheden;
 • andere medewerkers ondersteunt in hun verzorgende taak, bijvoorbeeld door het geven van instructie bij het tillen en verplaatsen van bewoners die dat niet zelfstandig kunnen;
 • komt met opbouwende voorstellen die bijdragen aan verbetering van de zorgverlening;
 • een actieve rol hebt bij het bedenken en begeleiden van activiteiten, het verzorgen van het eten/drinken en voorkomende huishoudelijke werkzaamheden;
 • de bewoners ondersteunt bij het eten. Hiertoe eet je mee met de lunches en avondmaaltijden die binnen jouw dienst vallen;
 • onder werktijd niet rookt.

Wat bieden we:

 • Een salaris afgeleid van de CAO VVT
 • Tijd en ruimte om aandacht aan de bewoners te geven.
 • Korte lijnen op de werkvloer naar elkaar en naar ons als leidinggevende zorgondernemers.
 • Continuïteit en herkenbaarheid voor de bewoners waardoor je een band op kunt bouwen met de bewoners.
 • Afwisseling in  werkzaamheden
 •  

Medewerker huishouding 

Van een medewerker huishouding verwachten wij dat je:

 • de kamers van de bewoners schoon houdt;
 • de algemene ruimtes  (huiskamer, keuken, algemene toiletten en gangen) schoon houdt;
 • de was verzorgt (wassen, drogen, strijken);
 • affiniteit hebt met schoonmaken;
 • onder werktijd niet rookt.

Een medewerker huishouding hoeft geen specifieke diploma’s te hebben. We vinden het belangrijk dat je interesse hebt in de leefwereld van een oudere met dementie en dat je bereid bent om te leren van je ervaringen en collega’s.

Wat bieden we:

 • Een salaris afgeleid van de CAO VVT;
 • Een gemoedelijke werkomgeving;
 • Korte lijnen op de werkvloer naar andere collega’s  en naar ons als leidinggevende zorgondernemers;
 • De mogelijkheid om een band op te bouwen met de bewoners.

 

Vrijwilliger

Van een vrijwilliger verwachten wij dat je:  

 • werkzaamheden verricht in de huiskamer of op het terras, die nodig zijn om onze bewoners een veilige en vertrouwde omgeving te bieden.  
 • bijdraagt aan het bedenken en uitvoeren van welzijnsactiviteiten;  
 • bijdraagt aan het verzorgen van het eten/drinken van onze bewoners; 
 • voorkomende licht huishoudelijke werkzaamheden uitvoert; 
 • de bewoners ondersteunt bij het eten.  
 • in en bij de Herbergier niet rookt. 

Een vrijwilliger  

 • heeft interesse in de leefwereld van een persoon met dementie, en is bereid  om te leren van ervaringen en collega’s.  
 • wordt aangestuurd door de zorgondernemers en stemt de werkzaamheden af met de medewerker die een verantwoordelijke dienst vervult 
 • maakt afspraken over inzetbaarheid, op vaste dagdelen in de week. Deze afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. 
 • kan ook worden ingezet voor een activiteit met  één of meer individuele bewoners 

Wat bieden we? 

 • Een prettig werkomgeving waarin je tijd en ruimte krijgt om aandacht aan de bewoners te geven; 
 • De mogelijkheid om een band op te bouwen met de bewoners.  
 • Afwisseling in werkzaamheden. 

Herken jij je in bovenstaande beschrijving, maak je interesse kenbaar. 

 

Delen: