Herbergier Gees

IGJ-onderzoek gesloten: vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Vestigingen
Herbergier Gees

Het onderzoek door de Inspectie naar het functioneren van Herbergier Gees en haar ondernemers, is door de IGJ (na een nog niet te positieve uitslag in mei 2019) uiteindelijk na een bestuursgesprek in augustus 2019 gesloten.

Na hard werken hebben we - vanaf het eerste rapport in 2017 en latere vervolgrapporten - samen met ons team en externe hulp de zaken op orde gekregen. In tegenstelling tot wat er in andere publicaties wordt gesuggereerd, hebben wij samen met ons team en diverse collega Herbergier-ondernemers, gestreefd naar een mogelijkheid om binnen de visie van Herbergier Gees te kunnen voldoen aan de normen gesteld in het inspectierapport.

Geslaagd

Tijdens het bestuursgesprek van 19 augustus jl. hebben wij samen met collega-ondernemers de inspecteurs proberen uit te leggen hoe wij aan de normen denken te voldoen. Gezien de uitspraak van de Inspectie om het rapport te sluiten, zijn wij hierin geslaagd.

Vertrouwen

Vol vertrouwen zien wij samen met ons team, bewoners en hun familieleden de toekomst positief tegemoet, waarbij het welzijn van onze bewoners het uitgangspunt blijft.

Monique en Ike Vastenhoud

Delen: