Kwaliteitsverslag 2021

Vanaf januari 2017 werken we in heel Nederland aan goede zorg in het verpleeghuis op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In het land zijn er inmiddels diverse initiatieven ontstaan die op een andere manier zorg en ondersteuning bieden aan mensen die aangewezen zijn op verpleeghuiszorg. Ook wij als Herbergier bieden met onze woonleefgemeenschap een alternatief voor het verpleeghuis. Het is om die reden dat het Kwaliteitsinstituut vindt dat het Kwaliteitskader ook van toepassing is op Herbergiers.
In onderstaand verslag is beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering in Herbergier Harlingen. Het verslag blikt terug op 2021 en vormt het uitgangspunt voor het kwaliteitsplan voor 2022.

Samen met ons team willen we de zorg nog beter maar vooral ook leuker maken.

Herbergier Harlingen,

Tom & Ans Visser

Kwaliteitsverslag 2021.pdf