•  
  •  
  •  

Herbergier Hellevoetsluis

Herbergier Hellevoetsluis is gelegen aan de rand van de wijk Ravense Hoek en gevestigd in een sfeervolle woonboerderij. Het is een fijn huis waar het goed toeven is voor mensen met geheugenproblemen. De beide zorgondernemers Jaco en Els van Dasler zullen er samen met hun team van enthousiaste medewerkers voor zorgen dat hun huisgenoten zich zo snel mogelijk thuis gaan voelen in hun nieuwe woonomgeving.

Een nieuw thuis

Herbergier Hellevoetsluis wil mensen die vanwege geheugenproblemen niet meer zelfstandig kunnen wonen, een nieuw thuis bieden. Uitgangspunt is dat iedere huisgenoot de rest van zijn leven in de Herbergier blijft wonen, met de ondersteuning en de zorg die op dat moment nodig is. Wonen in een herkenbare, geborgen en warme omgeving is een belangrijk doel. Hierbij staat respect en het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie voorop. Een ieder kan daarom alles zoveel mogelijk doen naar eigen kunnen en in eigen tempo: opstaan, lichaamsverzorging, wandelen of bezoek ontvangen. Meehelpen met koken, een taart bakken of boodschappen doen. Televisie kijken, een ommetje maken of de krant lezen. De dingen doen die men thuis ook deed, zoveel mogelijk gewoon dus. In dat gewone schuilt het bijzondere, wat kenmerkend is voor de Herbergierformule: “bijzonder gewoon".

Wonen in een vertrouwde, huiselijke omgeving

Het huis heeft een landelijk karakter. Dat vind je terug in de architectuur, maar ook in de inrichting van de algemene ruimten. Bij de inrichting is niet alleen aandacht besteed aan de sfeer die het oproept, maar ook rekening gehouden met de herkenbaarheid van de omgeving voor mensen met dementie. Iedere huisgenoot heeft een eigen kamer met douche en toilet, die hij naar eigen smaak kan inrichten. Ook dit bevordert dat hij zich snel thuis gaat voelen. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer en keuken. De Herbergier heeft een grote tuin, waar volop gelegenheid is om buiten te zitten en te wandelen. Werken in de moestuin, bloemen plukken in de bloementuin of meehelpen bij het verzorgen van de konijnen kan uiteraard ook. De voordeur van de Herbergier is niet gesloten. Huisgenoten kunnen naar buiten als ze dat willen en bezoek kan altijd binnenwandelen.

Voor wie?

Voor deze vorm van kleinschalig wonen komen alle mensen met dementie in aanmerking die een Wlz-indicatie (wet langdurige zorg) hebben. Herbergier Hellevoetsluis is financieel toegankelijk voor een zeer brede doelgroep, ook voor mensen met alleen een AOW-uitkering.

Foto Els en Jaco
De ondernemers

Wij zijn Jaco en Els van Dasler, de zorgondernemers van Herbergier Hellevoetsluis. Onze werkervaring vormde een goed uitgangspunt om leiding te geven aan onze Herbergier. Jaco begon zijn loopbaan als bewegingsagoog in een verpleeghuis en werkte daar vooral met dementerende ouderen. Daarna heeft hij diverse leidinggevende functies gehad en werkte hij tien jaar als directeur in zorgorganisaties. Els is BIG geregistreerd verpleegkundige. Ze heeft zich na haar opleiding vakinhoudelijk verder ontwikkeld op het gebied van de oncologie en daarin leiding gegeven. Ook heeft ze gewerkt in de (verpleeg)thuiszorg en ruim twaalf jaar als praktijkverpleegkundige bij een huisartsengroep.

Herbergier Hellevoetsluis

Dijkweg 7b
3223 LD Hellevoetsluis
Zuid-Holland
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze Herbergier? Neem gerust contact op:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het e-mailadres voor het melden van klachten is: herbergier@meld-het.nu