•  

Herbergier Olst

Missie

Herbergier Olst biedt een thuis voor ouderen met dementie.

Visie

Aan de rand van het dorp staat een villa met een terras en een parkachtige tuin. Zestien tot achttien mensen met dementie en het zorgechtpaar hebben hier hun thuis.

Ondernemers, verzorgenden en bewoners vormen met elkaar een gezamenlijke huishouding. We zorgen voor de bewoners zoals een goed huisvader of moeder dat doet. De bewoners hebben hier een goed leven.

De verwanten zijn onze steun, zij kennen hun (groot)ouders het beste. De familie voelt dat zij hun ouder(s) hier met een gerust hart durven achterlaten en voelt zich steeds welkom en vrij om hun verwant te bezoeken.

De verzorgende gaat zorgzame betrekkingen aan met de bewoners, is aanklampbaar, werkt vanuit een latende houding en durft het niet te weten.

De verzorgende voelt zich gesteund en gehoord, neemt zichzelf als mens mee en durft zich te laten raken.

Waarden

  • Ongedwongen, in de zin dat we ruimte geven aan de eigenheid van de ander.

  • Betrokken, we zijn er altijd voor en met de bewoner.

  • Deskundigheid, we weten waar we voorstaan, zijn daarop aanspreekbaar en werken is voor ons leren.

Goede zorg

Goede zorg is bij ons zorg die door de bewoner en zijn familie als goed wordt ervaren.

Wat wij willen bieden is een nieuw thuis, een thuis waar de bewoner geborgenheid ervaart en zich gezien, gehoord voelt en in tel is. Wij zorgen voor onze bewoners in de breedste zin des woord en staan onze bewoners bij. Samen vormen we een woon- en leefgemeenschap, waarbij de verzorgenden zijn als huisgenoten en haast als familie.

Onze zorgopgave

Wij beseffen dat dementie zowel de waardigheid als de menselijkheid van de bewoner in het geding brengt. Het is onze opgave om de bewoner bij te staan in zijn mens zijn door als medemens zijn waardigheid tot uiting te brengen. Wat wij bieden is medemenselijkheid, barmhartigheid en trouwe nabijheid. Als mens is de bewoner zowel gelijkwaardig, als verschillend, want eigen en daarnaast verschilt hij in leed en behoeftigheid van ons. Wij beseffen dat de kwetsbare bewoner behoeftig/zorgafhankelijk is en ons nodig heeft om als mens tot ons te verschijnen. Wij maken niet beter, wij willen dat onze bewoners een goed leven bij ons hebben. Als huisgenoten gaan wij zorgzame betrekkingen aan met onze bewoners.

We richten ons op de mens in de bewoner en zien wie hij nu is en wie hij was. Wij bieden ruimte aan de bewoner aan wie hij is en wil zijn. Onze basishouding is een latende, niet-wetende houding waarbij we aan de bewoner op basis van gespannen aandacht ons gewaar worden waarvoor we kunnen zorgen en waarin we kunnen bijstaan.

We zien en ervaren de bewoner als huisgenoot, medeburger en inwoner van de gemeente Olst.  We hebben oprechte interesse in onze bewoners en kennen zijn levensverhaal en gaan met zijn verwanten eveneens een band aan.

Onderdeel van het zorgen voor is het zorgen voor een fijne sfeer. Dat is het zorgen voor gezelligheid, voor lichtheid, voor gastvrijheid. Precies zoals een moeder dat thuis ook doet.

Onze zorgbenadering

Onze zorgbenadering is gestoeld op de overtuiging dat mensen andere mensen nodig hebben om zich mens te voelen en te weten en op de overtuiging dat ieder mens ertoe doet.

Zorg is bij ons zorgen voor. We zoeken bewust en nadrukkelijk de verbinding met onze bewoners, zodat zij zich niet in de kou voelen staan of in de steek gelaten voelen. Het zijn als een groot gezin vraagt om ruimte voor eigenheid, voor verschillen zowel op het niveau van de bewoners als de medewerkers. Sfeer behoeft eerder ontregeling dan uitregeling.

We zien dat als we de bewoner nabijheid en emotionele veiligheid bieden hij zich kan ontspannen en zich kan openen als mens. We beseffen dat in onze benadering het onderscheid tussen professioneel en persoonlijk en tussen werk en thuis vervaagt. We zijn als verwanten, bieden medemenselijkheid en laten ons zelf raken.

foto van de zorgondernemers samen
De ondernemers

Mariët Schilderman en Wijnand ter Woord werken al geruime tijd in de zorg. Wijnand heeft in leidinggevende functies gewerkt, waaronder de forensische psychiatrie, en de laatste jaren veel ervaring opgedaan als teamleider in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Mariët werkt ruim 30 jaar in de gezondheidszorg als verpleegkundige, de laatste 10 jaar als verpleegkundig consulent waar zij vooral een begeleidende functie had. Daarnaast was ze werkzaam als coördinator palliatieve zorg waarin zij door haar werkzaamheden ervaring heeft opgedaan in klant- en servicegericht werken.  Onze zorgbenadering is gestoeld op de overtuiging dat mensen andere mensen nodig hebben om zich mens te voelen en op de overtuiging dat ieder mens ertoe doet. Wij zijn zelf als zorgondernemers praktisch altijd aanwezig en zullen worden bijgestaan door een team van mensen die onze visie delen. Mariet Schilderman 06-13742295 Wijnand ter Woord 06-12553752

Herbergier Olst

Jan Hooglandstraat 36
8121 BX Olst
Overijssel
Nederland

Er is plek beschikbaar! Geïnteresseerd? Neem contact op:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via herbergier@meld-het.nu.