‘De bewoner is leidend, niet de agenda’

‘De bewoner is leidend, niet de agenda’

Mariët Schilderman
Zorgondernemer Herbergier Olst

Foto: Zorgondernemer Mariët (midden) met buurman Ab (rechts) en zorgondersteuner Lon (links). 

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe. Volgens Mariët Schilderman – zorgondernemer van Herbergier Olst – is een andere aanpak vereist in de benadering van dementie. ‘‘Zie dementie niet als een bedreiging en focus juist op de uitdaging hoe mensen met dementie hun rol in de samenleving kunnen blijven vervullen.’’

Het begint volgens Mariët – die tientallen jaren ervaring heeft als oncologie verpleegkundige en palliatief coördinator - bij de mindset. ‘‘Dementie moet niet als andermans probleem worden gezien en meer omarmt worden. Jij en ik kunnen het ook krijgen.’’  

Tijd investeren

Ook wanneer iemand niet meer thuis kan wonen, is het belangrijk de meerwaarde van mensen met dementie te benadrukken. ‘‘Focus je niet te snel op alternatieve woonruimte, maar ga de gezamenlijke uitdaging aan om mensen zo lang mogelijk een rol in de samenleving te geven’’, vertelt Mariët. ‘‘Mensen met dementie willen niet als patiënt behandeld worden, maar willen en kunnen iets betekenen in onze samenleving.’’

‘‘Bewoners willen niet als patiënt behandeld worden.’’

De sleutel zit hem volgens Mariët in oprechte belangstelling in een bewoner. ‘‘Door de bewoner te zien, de levensgeschiedenis te kennen en er voor hem te zijn.’’ Dat zit hem in kleine dingen. Als voorbeeld haalt Mariët een bewoner aan die onrustig is en naar huis wil of zijn kinderen wil ophalen. ‘‘Focus je niet op de onrust, maar ga het gesprek aan over thuis. Probeer een ingang te vinden. Je kan wel zeggen dat iemands kinderen al volwassen zijn en niet van school opgehaald hoeven te worden, maar dat is voor de bewoner geen waarheid. Sluit aan en praat erover. Daardoor voelen mensen zich serieus genomen.’’

Ten dienste van de bewoner

Verder is de houding van de zorgverlener van groot belang in het verlenen van goede zorg. ‘‘Werk niet enkel praktisch of taakgericht. Laat je eigen agenda rusten en kijk naar de behoeften van de bewoner. Jij bent ten dienste van de bewoner’’, vertelt Mariët. ‘‘De persoon is leidend, niet jouw agenda.’’ Natuurlijk kunnen medewerkers sturen in de zorg, maar het gaat vooral om een relatie met elkaar aangaan. ‘‘Dat kost energie, maar door het net wat anders aan te pakken kan je een meerwaarde zijn en iemands leven waardevoller maken.’’  

Herbergier, dementie, dementiezorg, blog, Herbergier blog, blog ouderenzorg, blog dementie, blog dementiezorg, alzheimer, alzheimer nederland,

''Werk niet praktisch of taakgericht, maar neem de tijd en sluit aan bij een bewoner.''

Delen: