Wat vinden wij belangrijk?

Vooral dat onze bewoners zich veilig voelen en zoveel mogelijk een thuisgevoel hebben. Daarnaast is er nog veel meer van belang. Maar dat is voor iedere bewoner weer een apart verhaal. We proberen iedere bewoner door en door te leren kennen. Op basis daarvan kunnen we onze mensen proberen zo goed mogelijk, met voldoende prikkels en rust door een zinvolle dag en nacht te begeleiden. Familie en liefst ook degenen die onze bewoner van heel vroeger heeft meegemaakt helpen ons om iemands leven goed in beeld te krijgen. Met de eerste contactpersoon, bijna altijd zoon/dochter of echtgenoot overleggen we alles wat we doen met en voor een bewoner.

Varen met elkaar

Ook alle kleine veranderingen in de situatie van een bewoner of diens lichamelijke of psychische gesteldheid wordt besproken en alle acties die worden ondernomen moeten door de contactpersoon akkoord zijn. Naast het permanent dichtbij onze bewoners zijn en daar samen de goede dingen doen, vinden wij het heel belangrijk dat alle werkers zich verder ontwikkelen. We hebben tot nu toe al veel aan training en opleiding gedaan en komend jaar, 2019 gaan we dat nog intensiveren. Het hele jaar door gaan we met het voltallige team getraind worden in de zorgbenadering van Andries Baart en de zorgmethodiek van Bohm.

Wat doen we allemaal om zo actief mogelijk te blijven?

Onder hoe een dag er uit ziet bij ons heeft u al kennis kunnen nemen van een aantal activiteiten bij ons in huis. Dat waren vooral een aantal vaste activiteiten. Daarnaast doen we ook veel ongeplande activiteiten, veel kleine individuele activiteiten en hebben we elke maand een grote activiteit. Alles op een rijtje:

- stoelyoga;
- bewegen voor ouderen;
- muziektherapie;
- zingen met koorleden;
- bloemschikken;
- meerdere soorten creatieve activiteiten;
- uitstapje met een busje met een groep bewoners;
- reminiscentie avonden, buurten met Marja (Marie v/d Midelhaai);
- wandelen;
- ritjes met de duo-fiets;
- zingen met een groepje bewoners;
- individuele yoga;
- muziekoptredens in huis;
- naar optreden van een Zangkoor in Nieuwkuijk;
- gezamenlijke boottocht vanuit Heusden over de Maas;
- allerlei spelletjes, teveel om op te noemen;
- wekelijks bezoek aan de kerk;
- allerlei kleine eenvoudige dingen zoals samen met een bewoner boodschappen doen:
- ergens buiten het huis gaan lunchen of koffie drinken;
- klankschalensessies;
- zwemmen in een verwarmd bad;
- zelf cake of taart bakken;
- allerlei optredens en kleine toneelstukjes ook wel door eigen mensen;
- en nog veel meer, maar het is zo wel genoeg denken wij.

Even zitten met elkaar

Resumerend

Of al onze inspanningen leiden tot een goed resultaat voor onze bewoners dat is aan onze en bewoners en families om te beoordelen. Tot nu toe zijn de terugkoppelingen gewoon heel goed. Als er een keer iets niet goed loopt (dat gebeurt af en toe ook), dan horen we het snel. Dat is in ieders belang. Want dan kunnen we het dan met elkaar weer gauw ombuigen in de goede richting. Heel veel en intensief contact met de familie is hiervoor een voorwaarde. Families weten ons heel makkelijk te vinden indien nodig of gewenst. Andersom zoeken wij de families ook makkelijk op als wij denken dat er iets verbeterd moet worden of iets niet goed loopt bij een bewoner. In deze zin werken we hopelijk al voor een deel volgens de benadering van Baart.

Als u interesse heeft in ons huis, bij ons wilt komen wonen of u oriënteert zich voor uw familielid, dan weet u pas echt hoe het is als u, uw familielid hier woont. The proof of the pudding is in the eating. Wat u van te voren kunt doen is een indruk krijgen door eens een kijkje te komen nemen, sfeer te proeven, te voelen, te luisteren, te ruiken hoe het hier is en wat u kunt verwachten. Daar staan we altijd voor open. Niet allen voor ons zelf. Maar juist ook voor u om wellicht uw ideeën voor een goede keuze nog te kunnen aanscherpen. Heel af en toe kunnen we weer iemand plaatsen. Dat willen we heel zorgvuldig doen. Wij zeggen altijd iedereen heeft evenveel kans. Dan tot slot nog een punt waar vaak naar gevraagd wordt. De financiën. Wij willen dat onze zorg en woningen voor iedereen toegankelijk zijn. Dat lukt tot nu toe nog steeds. We hebben duurdere kamers en een aantal goedkopere. Als u echt belangstellig heeft informeren wij u daar graag over.

'Mensen zoals u en wij'

Tot slot nog moet ons nog 1 ding van het hart. We lezen wel eens uitspraken als “onze cliënten zijn volwaardige mensen en blijven onderdeel van de maatschappij”. Bij ons spreken we van onze bewoners. Daarover gaan wij niet opschrijven dat ze volwaardig zijn. Dat spreekt toch helemaal vanzelf. Ze zijn precies zoals u en wij. Wij hebben allemaal wel wat en onze bewoners hebben helaas voor hen dementie. Daar moeten ze bij geholpen worden. Onze bewoners zijn de maatschappij. Die hebben zij met hard werken en goed zorgen voor kinderen, familie en anderen helpen opbouwen. Vaak zonder zelf veel te willen of te eisen. Nu zij niet meer alles kunnen wat nodig is om zelfstandig te kunnen leven, verdienen zij al onze zorg, aandacht en respect. Dat spreekt toch vanzelf?!