•  
  •  
  •  

Herbergier Zoetermeer

WIE ZIJN WIJ?
Herbergier Zoetermeer is in april 2013 van start gegaan. Het huis staat aan de rand van Zoetermeer in de buurt van Benthuizen, de Noord-AA en de Benthuizerplassen. Een winkelcentrum, een gezondheidscentrum met huisartsen en een apotheek zijn dicht in de buurt. Ook al verblijft u in midden in de randstad, de omliggende parken, volkstuinen en ontspanningsmogelijkheden bieden een oase avn rust. In Herbergier Zoetermeer zijn 16 kamers voor mensen met een vorm van dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zelf wonen Patricia en Mark bij hun Herbergier en zijn over het algemeen 24/7 beschikbaar. Ons uitgangspunt is dat onze bewoners zo veel mogelijk nog zelfstandig hun eigen manier van leven kunnen voortzetten. Hun persoonlijke wensen voor wonen en begeleiding staat centraal. 

WAT DOEN WIJ?
In de Herbergier doet niets denken aan het beeld dat rond klassieke ouderenzorg hangt. De inrichting, het dagelijks leven, de manier van omgang met elkaar: alles is huiselijk en ongedwongen. De bewoners zijn niet gebonden aan het dagritme of het rooster van de zorgverleners. Ieder doet zo veel mogelijk naar eigen kunnen en in eigen tempo: opstaan, lichaamsverzorging, wandelen, familie of ander bezoek ontvangen. Samen naar de Dorpsstaat gaan, lunchen in de Intratuin of luisteren naar een concertje van een mooi koor in de Herbergier. Wie kan en wil helpt mee met koken of dagelijks boodschappen doen. Uiteraard onder begeleiding tenzij een bewoner nog zelfstandig boodschappen kan doen. Bewoners kunnen eventueel deelnemen aan een bezoek aan de sportschool of het zwembad. Zij kunnen georganiseerd een uitje maken naar het Mauritshuis, naar de Vlindertuin of  even vis eten in Scheveningen. Gewoon leven mét alle benodigde zorg.

ONZE VISIE OP DE MENS
Ieder mens doet er toe. Wij gaan uit van de goede intenties van anderen en laten ruimte voor verschillen. Mensen, in welke hoedanigheid dan ook, zijn gelijkwaardig aan elkaar. We geven vertrouwen, staan elkaar bij en bevragen elkaar. Mensen zijn sociale wezens en hebben andere mensen nodig om tot bestaan te komen. We willen de ander echt leren kennen in zijn 'Zijn'. Ieder leven heeft zin en ieder mens is op zoek naar zingeving van het leven. De mens mag aanspraak maken op een rechtvaardige en zinvolle verzorging rechtens zijn menszijn. 

ONZE VISIE OP ZORG
Onze missionstatement is "leven en zorg onderdak". De betekenis hiervan is: Onderdak bieden aan mensen met geheugenproblemen. Daarnaast is de Herbergier onder een hoog dak gebouwd: de oorspronkelijke schuur van de boerderij, welke ooit actief was op het erf. Onderdak bieden aan mensen vraagt om veiligheid bieden, bekommernis, vriendschap, empathie, bereidheid om er te zijn voor de ander, waardevolle communicatie, humor en gekkigheid, respectvolle bejegening.

In onze Herbergier wonen mensen met geheugenproblemen. Zij kunnen uit alle lagen van de bevolking komen, want geheugenproblemen overkomen je, ongeacht de achtergrond. Ieder mens draagt bij op basis van zijn persoonlijke mogelijkheden. De zorg van mensen met geheugenproblemen in onze Herbergier is gericht op kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven is een subjectieve ervaring en kent geen kwalitatieve kenmerken. Daarom spreken we liever over Goed Leven. Goed leven is het doel van onze zorg. Ruimte voor geluk en leven.

We beseffen dat dementie een chronische aandoening is, dat de dementerende steeds zorgafhankelijker maakt. We willen niet zozeer de autonomie van de bewoner herbevestigen of herstellen, maar zorgen dat er betekenvolle hulprelatie ontstaat waar iets in heen en weer kan gaan: de zorgzame betrekking. Wij vatten daarom eigen regie op als niet gedwongen worden en als ruimte voor eigenheid. Wij willen een nieuw thuis bieden. Een thuis waar de bewoner geborgenheid ervaart en zich gezien en gehoord voelt en dus in tel is. Samen vormen we een woon- en leefgemeenschap, waarbij ook de verzorgenden gezien worden als huisgenoten. 

De deuren van een Herbergier zijn open. Bewoners kunnen zelf kiezen om even buiten te gaan zitten op ons heerlijke zonnige en grote terras of om even rond de Herbergier te wandelen. Als ze verder willen wandelen, gaat er gewoon een verzorgende mee of ze gaan alleen en dan kunnen we ze eventueel na overleg met de familie volgen met behulp van een gps-spotter. 

Bewoners verblijven hier, als ze dat willen, tot aan het levenseinde. Toch is het wonen in een Herbergier niet voor iedereen geschikt. Ernstige agressie of sexuele ongeremdheid kan niet in een groep met 16 dementerende mensen. Dan is een ander plekje soms beter. Ook zijn mensen met geheugenproblemen vanwege Korsakov niet echt op de goede plek in onze Herbergier. 

ONS TEAM
Ons team is divers opgeleid: verpleegkundigen, verzorgenden en anders opgeleide medewerkers. Een team met hart voor de bewoners, met hart voor de visie van onze Herbergier. Iedere dag wordt een mooie en fijne dag. Daar staan ze voor in. 

Voor meer informatie kunt onderstaand filmpje bekijken

VACATURE
Momenteel zijn er geen openstaande vacatures. Mocht u graag bij ons komen werken dan kunt u altijd een open sollicitatie sturen.

NIEUWS
Sinds 2023 woont er in de Herbergier (naast de twee honden) ook nog een poes: Sipje.
Weet u dat er in onze Herbergier ook kamers zijn die geschikt zijn voor echtparen (beiden met WLZ en ZZP toewijzing)? Inschrijven als echtpaar behoort dus zeker tot de mogelijkheden.

AANMELDEN
Stuurt u ons een e-mail met uw verzoek tot inschrijving naar: info@zoetermeer.herbergier.nl 
Wij sturen u dan een informatiepakket met inschrijfformulier toe. De inschrijving is pas rond als wij het inschrijfformulier ontvangen hebben.

Client vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang
Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (WZD) ingegaan. Deze wet regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), die onvrijwillige zorg ontvangen. Hoewel wij in de Herbergier geen of bijna geen maatregelen in de wet zorg en dwang toepassen is er wel een clientvertrouwenspersoon WZD aan onze locatie gekoppeld.
De clientvertrouwenspersoon WZD is te bereiken via Zorgstem
088-6781000

Ondernemersfoto
De ondernemers

Herbergier Zoetermeer wordt geleid door Mark Beijloos en Patricia Burgmeijer. Mark heeft 28 jaar met veel plezier en overgave in de kinderpsychiatrie gewerkt. Patricia heeft jarenlange ervaring in de thuis- en verpleeghuiszorg en als opleidingsadviseur bij een ziekenhuis. Patricia merkte in de praktijk dat de zorg beter kon. Anders zorgen, waarbij niet de zorg of ziekte centraal staat, maar waardigheid, keuzevrijheid en kwaliteit van leven voor de bewoner. In de Herbergier kunnen wij onze liefde voor zorg en welzijn benutten door samen met ons team elke dag een warm thuis te bieden aan bewoners en hun familie.

Herbergier Zoetermeer

Zegwaartseweg 66a
2723 PB Zoetermeer
Zuid-Holland
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze Herbergier? Neem gerust contact op:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het e-mailadres voor het melden van klachten is: herbergier@meld-het.nu