•  
  •  
  •  

Herbergier Bartlehiem

Wonen en leven

Herbergier Bartlehiem ligt aan de Dokkumer Ee, precies tussen Leeuwarden en Dokkum, dat onderdeel is van de Noordelijke Elfstedenroute. Deze voormalige zuivelfabriek, omringt door natuur, staat op een prachtige locatie. Wij zijn er als een blok voor gevallen. Deze Herbergier, in 2010 gestart, heeft bewezen dat de zorg voor ouderen met een geheugenprobleem gewoon anders kan. Bewoners kunnen gaan en staan waar zij willen en doen zoveel mogelijk zelf. Naar eigen kunnen en in eigen tempo. Bezoek kan altijd binnenwandelen, net als thuis!

Zorg- en dienstverlening

Samen met onze medewerkers en vrijwilligers bieden we hulp en steun, daar waar nodig is of gewenst. We koken, wassen en maken schoon. We bieden structuur en doen leuke activiteiten. We zijn er, 24 uur per dag, voor onze bewoners met een vorm van dementie: samen eten, koffiedrinken, even kletsen of gewoon even niks! We luisteren naar specifieke wensen en behoeften en onderzoeken de mogelijkheden om deze te kunnen vervullen.

Kosten

De berekende kosten zijn gebaseerd op:

Zorgkosten en kwaliteitsverbetering

Verblijfkosten (kamer-, hotelmatige- en servicekosten)

Deze  kosten worden betaald vanuit de AOW/pensioen of eigen middelen. De kosten voor zorg en ondersteuning worden uit het Persoonsgebonden Budget betaald. Activiteiten en aanvullende diensten worden uit het Persoonsgebonden Budget of eigen middelen betaald.

Filmpje Herbergier algemeen en (deels) Herbergier Bartlehiem

Nieuwsgierig?

Bent u benieuwd naar onze Herbergier? Wilt u meer weten over onze manier van wonen, werken en leven op deze unieke plek? 

U bent van harte welkom, graag wel even vooraf (mobiel) bellen: zie contactgegevens. Mailen kan ook, voor het maken van een afspraak, we leiden u met plezier rond. 

De ondernemers

Vanaf 1 augustus 2021 runnen wij Herbergier Bartlehiem. Wij zijn Rineke Rumph en Erik Boellen, getrouwd sinds 1993. Het besluit om deze Herbergier te leiden neem je niet zomaar, het is een optelsom van gebeurtenissen en ervaringen, maar uiteindelijk een keuze vanuit ons hart.
Wij hebben elkaar leren kennen, naast ons werk, via de muziek wat ons verbindt. Rineke is als verpleegkundige opgeleid in Utrecht en heeft brede intra- en extramurale ervaring in de zorg. Erik, aanvankelijk sociaal cultureel werker, heeft achttien jaar gewerkt in het onderwijs als docent, teamleider en stagecoach.
In 2002 zijn we verhuisd naar Heeg met onze twee jongens, Jelke en Jurre, die toen zes en vier jaar waren. Deze levensbepalende beslissing heeft goed uitgepakt, we zijn geworteld in Friesland, en dat maakte de keuze voor Bartlehiem eenvoudig. Onze opgetelde werkervaring, de hang naar gemeenschapszin, en de drang naar zelfstandigheid hebben geleid naar deze Herbergier.

Herbergier Bartlehiem

Bartlehiem 35
9091 BH Wijns
Friesland
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze Herbergier? Neem gerust contact op:
0519-346185 / 06-46141776

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via herbergier@meld-het.nu.