Bedrijfsvoering in de Herbergier

Waardigheid

De zorgondernemer is verantwoordelijk voor het onderhouden van een bedrijfsvoering die ervoor zorgt dat enerzijds het warme thuis voor de bewoners geborgd wordt, en anders het concept Herbergier krachtig staat door de inspanningen van alle individuele zorgondernemers.

De bedrijfsvoering staat in dienst van de realisering van de constante hoge kwaliteit van de zorg en de begeleiding van bewoners in een Herbergieronderneming.

De bedrijfsvoering is dusdanig ingericht, dat het aantal formatieplaatsen voldoende recht doet aan de visie op de zorg en de kwaliteit, zoals dat is verwoord in het Kwaliteitshandboek Herbergier.

Veiligheid

De bedrijfsvoering wordt gevoerd met inachtneming van de visie op het maatschappelijk ondernemen met dien verstande dat de ondernemer zich constant bewust is, dat de politiek en de maatschappij meekijken bij het gebruik van publiekelijk geld.

De bedrijfsvoering is dusdanig ingericht dat de Herbergier binnen en buiten opgeruimd en schoon is. Het aantal formatieplaatsen om dit te realiseren is ruim voldoende. Het gebouw wordt goed verzorgd als ware het eigendom.

De bedrijfsvoering is dusdanig ingericht, dat de resultaten afgestemd zijn op de politieke en sociale omgeving. De resultaten zijn dusdanig dat een reëel salaris voor de ondernemers, pensioenvoorziening, reserveringen, afschrijvingen en aflossingen tot de mogelijkheden behoren.

De bedrijfsvoering is dusdanig gezond zodat aan de maandelijkse verplichtingen voldaan kan worden zodat de continuïteit kan worden geborgd en betrokkenen geen financiële hinder ondervinden. Om de kwaliteit van bedrijfsvoering te monitoren worden periodiek interne audits en klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

(Keuze-)vrijheid

De zorgondernemers bepalen zelf de hoogte van de te factureren kosten en zorgen er daarbij voor dat het jaarresultaat binnen maatschappelijk aanvaardbare perken blijft.

De bedrijfsvoering gaat uit van maximaal 17 kamers en maximaal 19 bewoners met geheugenproblemen. Minimaal 70% van de PGB-zorggelden worden ingezet voor direct zorg-gerelateerde medewerkers. De zorgondernemers zijn hierin niet meegerekend.

Voor een gezonde bedrijfsvoering is het wenselijk om aan de huurverplichtingen te kunnen voldoen vanuit de totale opbrengsten die de bewoners aan de Herbergier betalen voor het gebruik van de eigen kamer, exclusief de service- en hotelmatige kosten. Voor het borgen van betaalbaar wonen en maatschappelijk verantwoorde huisvestingskosten, wordt voor deze opbrengsten een bandbreedte tussen de 15% en 45% bovenop de kale huur gehanteerd.