Kosten

Binnen Herbergier Boxtel wordt een onderscheid gemaakt in kosten voor zorg en kosten voor verblijf. De zorgkosten (zoals verpleging, verzorging, huishoudelijke zorg en begeleiding) kunnen worden betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De verblijfskosten (woon- en verblijf, hotelmatige kosten en servicekosten) worden betaald vanuit eigen middelen zoals AOW en pensioen. Omdat we kamers hebben in verschillende prijsklassen is de Herbergier voor ieders budget beschikbaar.
We informeren u graag.

Delen: