PGB Kosten

Vergoeding van uw zorg via het pgb

Uw zorgkosten krijgt u vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) via het Persoonsgebonden Budget (PGB). Hebt u 24-uurszorg nodig ofwel een WLZ-indicatie 4, 5, 6 of 7? Dan hebt u recht op vergoeding van onze zorgkosten via het PGB. U betaalt dan zelf niets voor de zorg die wij u bieden in Herbergier De Ehze, behalve het lage tarief ‘wettelijke eigen bijdrage’ .

Wat is het pgb, en hoe kom ik eraan?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een voorziening waar u recht op hebt als u een zogenaamde Wlz-indicatie hebt. Dit is een indicatie die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgeeft, en waaruit blijkt dat u 24-uurs zorg nodig hebt. Lees meer over hoe u dit aanvraagt op de de website CIZ

Hoeveel eigen bijdrage moet ik maandelijks betalen?

De zogenaamde eigen bijdrage is een maandelijks bedrag dat u wettelijk verplicht bent te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) als u 24-uurs zorg krijgt. Zoals gezegd is dit bedrag inkomensafhankelijk. Let op: kies bij de tweede vraag voor: ‘Persoonsgebonden budget’, bij de derde vraag voor: ‘PGB voor de Wet langdurige zorg (Wlz)’ en bij de vierde vraag (Ontvangt u zorg in een instelling?) voor: ‘Nee. Bij vraag 5 wordt de ‘grondslag sparen en beleggen‘ gevraagd. Weet u die niet precies? Een hele ruwe schatting volstaat, want dit bedrag telt niet zwaar mee in de berekening. De grondslag sparen en beleggen is uw vermogen verminderd met het heffingsvrij vermogen (in 2021 bedraagt het heffingsvrij vermogen €30.360 voor een alleenstaande 65-plusser).