De Essentie van de Herbergier

De mens in de Herbergier

In een Herbergier leven mensen met geheugenproblemen zo gewoon mogelijk. Zij zijn geen patiënt, maar een bewoner van hun eigen appartement. Zij kunnen uit alle lagen van de bevolking komen, want geheugenproblemen overkomen je ongeacht je achtergrond. Zij dragen bij op basis van hun persoonlijke mogelijkheden, waarbij er ook altijd plaats is voor hen die het met beperkte middelen moeten stellen. Solidariteit wordt hoog in het vaandel gedragen.

In een Herbergier werken mensen met gezond verstand en liefde voor de medemens. Zij streven dagelijks naar een betekenisvolle invulling van de dag. Hun tijd gaat maximaal naar aandacht voor de bewoners en minimaal naar papierwerk.

Twee zorgondernemers staan aan het roer en zijn verantwoordelijk voor het wonen en de zorg. Zij wonen ook in de Herbergier en scheppen de voorwaarden voor de rust en de huislijkheid. Zij zijn betrokken en bereikbaar voor iedereen. Zij richten hun zorgonderneming in volgens eigen inzichten, ervaringen en persoonlijkheid.

De mens buiten de Herbergier

De Herbergier houdt mensen met geheugenproblemen binnen de samenleving. De buitendeuren zijn open voor wie naar buiten wil. Wie naar binnen wil wordt gastvrij ontvangen. De verbinding met de buitenwereld zorgt voor het doorbreken van taboes over geheugenproblematiek en is een voorbeeld voor de samenleving om samen te zorgen voor de kwetsbare medemens.

De Herbergier neemt het voortouw bij maatschappelijke tendensen waarbij een respectvolle bejegening van elk mens en het zo efficiënt mogelijk inzetten van beschikbare financiële middelen de drijfveren zijn.

Waardigheid, veiligheid en (keuze-)vrijheid

Een Herbergier is als een groot huishouden waar je een rol kunt spelen. Je bent waardevol en je doet ertoe. Je doet wat je kunt en je wordt geholpen wanneer je het nodig hebt. Hoe afhankelijk iemand ook wordt, in een Herbergier is het uitgangspunt dat iedere bewoner met respect behandeld wordt. Zo wordt er wonen met zorg met elkaar verweven, zoals je het iedereen zou gunnen.

De huislijkheid, rust en persoonlijke aandacht garanderen een zo veilig mogelijk thuis. Relevante wet- en regelgeving wordt gerespecteerd.

Het leven is een aaneenschakeling van keuzes en elk mens heeft het recht om te kiezen. Keuzes worden niet voor een ander gemaakt zolang die ander dat nog zelf kan. Ook wordt er bewust gebruik gemaakt van een financieringsvorm (voornamelijk PGB) welke toelaat om een duidelijke keuze voor de Herbergier te maken en een gelijkwaardige dialoog tussen zorgvrager en zorgaanbieder te hebben.

Verdieping

Rond 5 verschillende thema's die nauw verbonden zijn met de Essentie is iets meer diepgang vereist:

Aan de hand van de kernwaarden van de formule Herbergier wordt toegelicht hoe deze thema's invulling (kunnen) krijgen.

Klik in het menu rechts om de verdiepende thema's te ontdekken.