Herbergier De Maashorst

Kosten

Wonen in een Herbergier is betaalbaar voor iedereen, van mensen met een klein pensioen tot meer vermogenden. Alle bewoners van onze Herbergier hebben een indicatie voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Informatie hierover is te vinden op de website van het CAK. In een Herbergier worden de kosten voor wonen en zorg gescheiden in rekening gebracht. De zorg wordt uit een persoonsgebonden budget  (PGB) betaald. Dit PGB wordt beheerd door een (wettelijk) vertegenwoordiger van de bewoner.

De kosten voor verblijf (wonen, maaltijden en service) worden uit eigen middelen betaald.