De relatie tussen franchisegever en franchisenemer

Een gezamenlijk verhaal

De ESSENTIE van de Herbergier (inclusief alle sub-ESSENTIES) beschrijft een gezamenlijk verhaal waarin franchisegever De Drie Notenboomen (DDN) en franchisenemer (zorgondernemer) elk een rol hebben in het verwezenlijken van een warm en liefdevol thuis voor mensen met geheugenproblemen: de franchiseformule Herbergier.

Om dit doel te kunnen (blijven) verwezenlijken bouwen DDN en zorgondernemer voortdurend aan een langdurige relatie, waarin transparantie, integriteit en samenwerking cruciale onderdelen zijn. Binnen deze samenwerking staan collectiviteit, uniformiteit en zelfstandig ondernemerschap centraal, zowel bij DDN als bij de zorgondernemer.

Deze sub-ESSENTIE beschrijft deze relatie en ligt in lijn met de Nederlandse Franchise Code, een set van gedragsnormen die ervoor moet zorgen dat de belangen van beide partijen evenwichtig worden behartigd.

 

Verantwoordelijkheden

DDN heeft de zorgondernemer als primaire stakeholder en dient:

 • zich maximaal in te spannen om de kracht en voordelen van de franchiseformule verder te ontwikkelen, te faciliteren, te behouden en verbeteren, de uniforme uitstraling van de franchiseformule te bewaken en toe te zien op de naleving van de franchiseovereenkomst
 • ervoor te zorgen dat de zorgondernemer er maximaal voor de bewoners en de medewerkers kan zijn door het aanbieden van relevante ondersteuning en advies

De zorgondernemer heeft de bewoner als primaire stakeholder en dient:

 • Verantwoordelijk te zijn voor de zorg voor en het wonen van de bewoners, voor het werkgeverschap en de gezonde bedrijfsvoering in lijn met de desbetreffende sub-ESSENTIES
 • de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van de franchiseformule te onderhouden
 • Medewerking te verlenen zodat DDN de franchiseformule kan toetsen op naleving, verder kan ontwikkelen, onderhouden of verbeteren en kan zorgen voor de commerciële, operationele, digitale en logistieke invulling van de franchiseformule

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van DDN en zorgondernemer:

 • verschaffen elkaar informatie die noodzakelijk is voor het verder versterken, ontwikkelen en onderhouden van de franchiseformule
 • onderschrijven het belang van eerlijke en transparante communicatie

 

Verbinding

De ESSENTIE borgt het gedachtegoed van de formule en geldt als centraal document waarover DDN en zorgondernemer structureel in overleg zijn en de collectiviteit, onderlinge relaties, uniformiteit en zelfstandig ondernemerschap blijven borgen.

De franchisegever en de franchisenemers zijn samen verantwoordelijk voor de ESSENTIE (inclusief alle sub-ESSENTIES).

Bewaken en bouwen via overleg:

 • De Franchisenemers Vereniging Herbergier behartigt de belangen van de franchisenemer, bevordert de samenwerking met de franchisegever vanuit de ontwikkelde Herbergierformule en verleent op sommige essentiële onderwerpen instemming
 • De SOG DDN fungeert als verhuurder van panden die invulling geven aan de sub-ESSENTIE Wonen, faciliteert huisvesting van personen met een zorgindicatie en borgt de continuïteit van het vastgoed binnen de formule Herbergier
 • De Franchiseraad, bestaande uit het bestuur van de Franchisenemers Vereniging Herbergier en de directie van DDN, brengt franchisegever en franchisenemer samen, bewaakt de formule en brengt advies uit rondom een aantal vaste beleidsonderwerpen
 • In Gesprek met DDN: halfjaarlijkse bijeenkomst voor franchisegever en franchisenemers als klankbord voor formule- en organisatieontwikkeling
 • Structurele contacten tussen zorgondernemers en medewerkers van DDN ten behoeve van advisering, kennisuitwisseling en -borging. Dit gebeurt zowel tussen het collectief van zorgondernemers met de franchisegever als tussen individuele zorgondernemers en medewerkers van de franchisegever

 Centralisering van informatie en contact: De Nootzaak (intranet)

 • Borging van knowhow en informatie, o.a. in het Handboek Herbergier
 • Ondersteuning van het lerend netwerk