Herbergier Delft

Kwaliteitsplan 2020

Ieder jaar schrijf ik een kwaliteitsplan voor het lopend jaar. Uitgangspunten hierbij zijn de kwaliteitseisen die de Zorgautoriteit belangrijk vindt voor een goede zorg en begeleiding, de resulaten van het twee jaarlijks onderzoek van Argo en mijn kwaliteitsverslag van het voorgaande jaar. In het kwaliteitsplan kunt u onder andere lezen hoe de Herbergier Delft het lopend jaar verbeteringen zal continueren of invoeren om de kwaliteit van zorg en begeleiding en goed werkgeversschap te handhaven en waar nodig te verbeteren.

In de bijlage vindt u het Kwaliteitsplan Herbergier Delft 2020