Herbergier Gouderak

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ)

In het kader van de geschillenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wijzen wij de vertegenwoordigers van onze bewoners op de mogelijkheid van cliëntenbelangenbehartiging door stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ).

Voor meer informatie: https://ncz.nl/ondersteuning/voor-clienten

Voor contact: info@ncz.nl