Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten?

Geheugenproblemen kunnen iedereen overkomen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Daarom is er in een Herbergier plaats voor mensen uit alle lagen van de bevolking.

We bieden een thuis aan zowel mensen met alleen een AOW-uitkering als mensen met hogere inkomens. We leveren hoogwaardige zorg en iedere gast heeft een kamer die volledig naar eigen smaak en met eigen meubelen ingericht kan worden. Het gaat om twee soorten kosten, te weten verblijfs- en zorgkosten,  die hieronder nader worden uitgelegd. 

Verblijfskosten

De verblijfskosten bestaan uit kosten voor de kamer, service- en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. De inrichting en aankleding van de kamers zijn zelf te bepalen en de kosten hiervoor worden betaald uit AOW, pensioen en/of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer en andere persoonlijke activiteiten betalen de gasten uit eigen middelen.

Zorgkosten

De zorgkosten kunnen  worden betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb). Dit pgb is door iedereen aan te vragen die 24-uurszorg nodig heeft. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden vergoed uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering. 

Om een pgb aan te kunnen vragen dient de gast over de juiste indicatie te beschikken. Deze wordt vastgesteld door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. 

Meer info over het pgb is te vinden op de website van belangenvereniging Per Saldo.