Hoe wordt de kwaliteit bewaakt in een Herbergier?

In de Herbergier wordt aan zorg vorm en inhoud gegeven op een geheel nieuwe manier . We laten ons niet leiden door regels. Doen we dan maar wat? Allerminst. We hechten veel waarde aan kwaliteit en die wordt ook intensief besproken en getoetst.

Regelmatige evaluaties

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De tevredenheid van bewoners, familie en vertegenwoordigers is daarvoor een belangrijk criterium. Daarom gaan onze zorgondernemers regelmatig met hen in gesprek over de gemaakte afspraken. Uitgangspunt van deze gesprekken is om te kijken of zij tevreden zijn en wat eventueel kan of moet veranderen. 

Kwaliteitsonderzoek

Daarnaast wordt elke twee jaar in elke Herbergier de kwaliteit van de dienstverlening getoetst. Hiervoor is ARGO in de arm genomen. ARGO is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt sinds 1998 als zelfstandig bedrijf aan onderzoek, advies en kwaliteitsverbetering voor zorgaanbieders, overheden en koepelorganisaties in de zorgsector. Er wordt getoetst op de kwaliteit van leven, van zorg en van communicatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen. In de kwalitatieve meting wordt in een vertrouwelijke setting met familie en vertegenwoordigers een groepsinterview gehouden. Hierin staat het verdiepen van de uitkomsten uit het kwantitatieve onderzoek centraal, en ligt de focus op het aandragen van verbetersuggesties vanuit het perspectief van de gasten. Aanvullend wordt een gesprek met de zorgondernemers gevoerd. 

Naar aanleiding van de uitkomsten stellen ondernemers een plan op om de kwaliteit in hun Herbergier verder te verbeteren. Dit plan wordt gedeeld en besproken met familie en vertegenwoordigers, zodat zij worden meegenomen in de kwaliteitsverbeteringen.

Leren & verbeteren

Het doel van alle kwaliteitstoetsingen is om continu te leren en indien nodig de nodige maatregelen te treffen. Zo wordt er permanent gewerkt aan optimale kwaliteit van leven en zorg in een Herbergier.

Klachtenregeling

In een Herbergier is het bieden van kwalitatieve zorg een essentieel streefdoel. Open dialoog en korte communicatielijnen – rechtstreeks voortvloeiend uit de kleinschalige aanpak van de Herbergier – zijn hierbij van cruciaal belang. Er wordt elke dag hard gewerkt om dit voor mekaar te krijgen.

Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent. Als dit zo is, dan willen we u in eerste instantie vragen om de zorgondernemers van de desbetreffende Herbergier hierover aan te spreken.

Zit u met een klacht waar u onderling niet uit raakt? Dan kunt u via hun website contact opnemen met een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Alle individuele Herbergiers beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze regeling dient om onvrede en klachten op een effectieve, laagdrempelige en professionele manier af te handelen.

Complimenten

Bent u tevreden over de Herbergier? Dat horen we uiteraard ook graag!

Laat het ons dan weten of geef een beoordeling op de Facebookpagina van de Herbergier.