Hoe wordt de kwaliteit bewaakt in een Herbergier?

Kwaliteitssysteem

In de Herbergier hechten we veel waarde aan kwaliteit van zorg en leven. Naast de dagelijkse goede zorg, betrokkenheid van medewerkers en korte lijnen met verwanten over het welzijn van de bewoners in een Herbergier, is het ook belangrijk dat we periodiek kwaliteit en klanttevredenheid meten. Elke Herbergier werkt daarom met hetzelfde kwaliteitssysteem.

Klanttevredenheidsmeting

De klanttevredenheidsmeting vindt plaats via een kwantitatieve meting door een extern onderzoeksbureau. Dit bureau is een full-service klant- en marktonderzoekbureau en gespecialiseerd in zorg en overheid. Bij de Herbergiers wordt getoetst op de volgende drie aspecten:

  • Kwaliteit van leven, welbevinden en participatie
  • Kwaliteit van zorg, dienstverlening en wonen
  • Kwaliteit van communicatie

In samenwerking met De Drie Notenboomen is een vragenlijst ontwikkeld, waarin de genoemde aspecten aan bod komen. De lijst wordt voorgelegd aan belangenbehartigers van de bewoners. De resultaten worden verwerkt in een overzichtelijk rapport. Deze metingen worden om het jaar uitgevoerd.

Leren & verbeteren

Het doel van alle kwaliteitstoetsingen is om continu te leren en indien nodig maatregelen te treffen. Zo wordt er permanent gewerkt aan optimale kwaliteit van leven en zorg in een Herbergier.

Klachten & geschillen

In een Herbergier is het bieden van kwalitatieve zorg een essentieel doel. Open dialoog en korte communicatielijnen – rechtstreeks voortvloeiend uit de kleinschalige aanpak van de Herbergiers – zijn hierbij van cruciaal belang. Er wordt elke dag hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent. Als dit zo is, dan willen we u in eerste instantie vragen om de zorgondernemers van de desbetreffende Herbergier hierover aan te spreken.

Zit u met een klacht waar u onderling niet uit komt? Dan vindt u via de website van de betreffende Herbergier de contactgegevens van een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Alle individuele Herbergiers beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze regeling dient om onvrede en klachten op een effectieve, laagdrempelige en professionele manier af te handelen.

Complimenten

Bent u tevreden over de Herbergier? Dat horen we uiteraard ook graag!
Laat het ons dan weten of geef een beoordeling op de Facebookpagina van de Herbergier.