Geschiedenis Herbergier Maria

 

Na het afronden van de verbouwing is de Herbergier Maria sinds januari in gebruik als kleinschalige woonlocatie voor ouderen. Dit prachtige pand is niet altijd met deze bestemming gebruikt. Zo werd in 1885 op het landgoed een enorme krankzinnigengesticht gebouwd. Het complex werd georiënteerd op de hoofdlaan van het dan meer dan een eeuw oude lanenkruis op het landgoed. Het ontwerp voor het complex was van de hand van architect Henri Jaques van Tulder (1819-1903), binnen wiens oeuvre het één van de omvangrijkste werken was.

De hele periode 1885-1900 stond in het teken van in één gebouw gecentraliseerde zorg met strikt onderscheid tussen mannen en vrouwen. Aanvankelijk werden alle (sociale) klassen in één hoofdgebouw ondergebracht. Daaraan kwam echter al vrij snel een eind. In 1894 werd het Sint Jozefpaviljoen gebouwd. Dit vrijstaande gebouw kwam aan de overzijde van de hoofdlaan (nog steeds het structuurbepalende element) te liggen en was bestemd voor verzorging van welgestelde patiënten. Het landhuis werd geschikt gemaakt voor de verzorging van gegoede mannelijke patiënten. Dit waren patiënten die zelf hun verzorgingskosten betaalden.

Het is te danken aan het Sint Jozefhuis aan de zuidzijde van de hoofdlaan, dat nu nog een beeld gevormd kan worden van het aanzien van het oorspronkelijke complex omdat dit gebouw qua architectuur in lijn is met de vormgeving van het verdwenen hoofdgebouw. Vermoedelijk is dit in 1894 gebouwde pand ook van de hand van architect Van Tulder. In 1913 werd naast dit pand, in soortgelijke stijl, een uitbreiding gerealiseerd. Beide gebouwen werden later op jammerlijke wijze met elkaar verbonden. In plaats van een moderne invulling waarmee beide gebouwen hun oorspronkelijke karakter zouden hebben behouden, werd gekozen voor een historiserende aanpak.

Inmiddels vormt de Herberier Maria een huis waar een warme, persoonlijke en uitnodigende sfeer centraal staat. Verbinding is een van onze kernwaarden en straalt uit dat we het niet alleen willen doen, maar een eenheid willen vormen samen met de bewoners, hun naasten en de buurt. De Herbergier biedt een warme plek voor iedereen die hier behoefte aan heeft. Bij de Herbergier is daarom iedereen welkom ongeacht cultuur, achtergrond of geloofsovertuiging. 

 

''''

''''

''''

Delen: