‘Werken in de Herbergier is als een nieuw ambacht’

In de media
Laura van Elst

Waardigheid, veiligheid en vrijheid. Bijzonder gewone Herbergierkernwaarden die Thuis in het Verpleeghuis is opgevallen. Daarom is Herbergier Hellevoetsluis uitgelicht als een van de succesvolle praktijkvoorbeelden. ''Iedereen heeft eigen inbreng. Voor iedereen wordt iets passends gezocht'', aldus Thuis in het Verpleeghuis over de Herbergier.

Thuis in het Verpleeghuis is een samenwerkingsorganisatie dat verpleeghuiszorg naar een hoger niveau wil tillen. In een serie praktijkvoorbeelden toont zij hoe verschillende verpleeghuizen met hun personeelssamenstelling de zorg zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van cliënten en hun zorgvraag. Het verhaal over Herbergier Hellevoetsluis is een van de mooie voorbeelden hoe de zorg georganiseerd kan worden.

Gezinssituatie

In de voormalige woonboerderij wonen 18 bewoners. Zij hebben allemaal een eigen vertrek met badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke keuken en woonkamer. De woonkamer vormt de spil in het dagelijkse leven. Daar nemen het team en de bewoners de dag door en vullen die samen in. ''Het leven in de Herbergier verloopt zo veel mogelijk als in een normale gezinssituatie'', aldus Thuis in het Verpleeghuis. ''Iedereen heeft eigen inbreng. Voor iedereen wordt iets passends gezocht.'' In de grote tuin kunnen mensen wandelen, bloemen plukken, meehelpen met het verzorgen van de konijnen of werken in de moestuin.

Zorgondernemers Jaco en Els van Dasler runnen hun warme woonomgeving voor mensen met dementie met veel plezier. Bezoek is altijd welkom. ''We draaien elke dag een groot gezin. Geen starre volgorde. We sluiten aan bij het vaste ritme dat bewoners hadden voordat ze hier kwamen wonen'', vertelt verpleegkundige en zorgondernemer Els van Dasler. Dat geldt ook voor de invulling van de avond. ''De mensen gaan naar bed al naar gelang hun eigen ritme'', beschrijft Thuis in het Verpleeghuis.

Binding met Hellevoetsluis

Mede doordat veel bewoners of hun familieleden uit de buurt komen, is de binding met Hellevoetsluis groot. ''Leven in een herkenbare, warme omgeving. Waarin iedereen een actieve inbreng heeft. Dat vraagt erkenning van de eigenheid van ieder afzonderlijk. En inzet, geduld en aanvaarding. Net als in een groot gezin.''

''Werken in de Herbergier is als een nieuw ambacht''

De rol van het team is daarom belangrijk. Het team bestaat uit ervaren verzorgenden en helpenden. Er is altijd een verzorgende IG aanwezig. Daarnaast wordt de verpleegkundige zorg en supervisie gewaarborgd door de verpleegkundige zorgondernemer die boventallig aanwezig is. Herbergier Hellevoetsluis pakt haar maatschappelijke rol door altijd één opleidingsplaats voor studenten beschikbaar te stellen. Naast goede zorg heeft welzijn een belangrijke rol in het dagelijkse leven. ''Medewerkers moeten het leuk vinden om iets met mensen te doen. Daar worden ze op geselecteerd'', vertelt zorgondernemer Els. Ook de vrijwilligers zijn lid van het team. Zij helpen bij het verzorgen van de dieren, de moestuin of het ondersteunen van activiteiten, zoals het bereiden van het ontbijt.

Eigen regie

Familie of andere naasten zijn nauw betrokken bij de bewoners in de Herbergier. ''We hebben hun kijk en tips nodig. Zij kennen de bewoners immers het best. We stemmen dan ook veel af met familie’, vertelt Els. Daarbij wordt de familie ontlast. ‘We willen vooral dat ze komen voor de leuke dingen.''

Mensen zo lang mogelijk eigen regie over het leven geven, gaat niet vanzelf. Dat is altijd maatwerk. ''Werken in de Herbergier is als een nieuw ambacht dat je continu met elkaar met elkaar moet heruitvinden om recht te doen aan ieders eigenheid. Net als in een groot gezin dragen alle betrokkenen daar een passend steentje aan bij'', besluit Thuis in het Verpleeghuis.

Delen:

Mis niks van de kleurrijke verhalen van de Herbergier

Schrijf u in voor de nieuwsbrief HerbergierVertelt!