Dementie.nl: Tips bij agressief gedrag

In de media

In alle stadia van dementie komt agressief gedrag voor. Hoe ga je er als familielid mee om als jouw dierbare scheld, dreigt of slaat? Lees hier enkele tips om agressief gedrag te voorkomen of te doen afnemen.

Agressief gedrag is niet tegen jou persoonlijk gericht. ‘‘Het is een symptoom van de ziekte’’, meldt Dementie.nl. Op haar website geeft zij tips en tricks om beter te leren omgaan met een familielid met dementie.

5 preventietips

Onderzoek mogelijke oorzaken van agressief gedrag, zodat je deze misschien kan voorkomen.

  1. Zorg voor een rustige dagstructuur met voldoende beweging. Kijk of licht, lawaai en drukte agressie in de hand werken.
  2. Stel zelf minder eisen. Praat op een respectvolle manier met zachte stem. Gebruik korte zinnen en spreek langzaam.
  3. Heb geduld en haast niet. Verwacht niet dat het zoals vroeger gaat.
  4. Toon je waardering voor je naaste en vraag of hij jou wil helpen met klusjes.
  5. Zorg dat je dierbare zijn energie kwijt kan in activiteiten als wandelen, tuineren of iets anders waardoor hij in beweging komt.

5 tips voor het moment

Agressie is niet altijd te voorkomen. Als familielid kan je het volgende doen om iemand met dementie te kalmeren:
1. Blijf rustig, maak oogcontact en zorg dat je dierbare je goed kan zien.
2. Hou afstand en pak iemand niet vast.
3. Vermijd discussies. Praat op een rustige toon.
4. Zorg voor afleiding met voedsel, muziek, televisie of door over een ander onderwerp te praten.
5. Geef de kans om naar een open ruimte te lopen. Bijvoorbeeld naar buiten.

Meer praktische tips en informatie zijn te vinden op de website van dementie.nl.

Delen: