Soms gaat een iemand even de hort op. En dat mag.

Herbergier Schoonhoven
Uit de huizen

In Herbergier Schoonhoven wonen 16 bewoners met geheugenproblemen. Als zorgondernemers en partners wonen wij, Ingrid Hopmans en Jan-Rob Makkenze, samen met onze bewoners in één huis. De zorgformule van de Herbergier staat bekend om de kleinschalige en persoonlijke zorg die we bieden aan mensen met dementie. Altijd staat hierbij de mens en hun levensgeluk centraal, niet de ziekte. Een van de belangrijkste kenmerken voor de Herbergier is daarbij dat we een open deuren beleid hebben, zo ook in Schoonhoven. Het kan zijn dat onze buren onze bewoners samen, of soms alleen in de stad een ommetje zien maken. Dat kan wat vragen oproepen, want mag een Herbergier-bewoner alleen de straat op? Ja. Dat mag zeker, en dat leggen we graag uit.

Bewoners houden regie over hun eigen leven

Uit jarenlange ervaring in de dementiezorg blijkt dat vrijheid om zelf te kiezen of men binnen wil blijven, of even naar de bakker wil, enorm bijdraagt aan het welzijn en levensgeluk van onze bewoners. Als zorgverleners omarmen wij samen met betrokken familieleden het open deuren beleid, omdat kwetsbare mensen opsluiten tot nog meer onrust leidt. Onze bewoners houden samen met hun familie de regie over hun eigen leven. Dat geeft ruimte, want onze bewoners en bezoek kunnen vrijelijk de Herbergier in en uit. Je kunt zo de straat op een boodschapje doen, naar de Lek wandelen of een frisse neus halen. De deuren gaan niet op slot, zeker niet als je toch al wat in de war bent en even weg wilt. Ondanks de kwetsbaarheid van onze bewoners worden we gesterkt in de overtuiging dat keuzes in vrijheid genomen – juist bij ons hier  – het grootste goed zijn dat we met liefde uitdragen. Eigen keuze en vrijheid: twee belangrijke pijlers in onze samenleving. 

Herbergier Schoonhoven Stad en natuur

Soms wil je gewoon even alleen zijn en een wandeling maken

De afgelopen maanden horen we dat buurtbewoners zich soms zorgen maken als een van onze Herbergier-bewoners alleen een rondje wandelt. Verschillende van onze bewoners kunnen nog enorm genieten van een luchtje scheppen, een wandeling naar de Lek maken of een boodschap doen. En dat wil je niet altijd doen in gezelschap van een medewerker of vrijwilliger uit de Herbergier. Wanneer je met 16 bewoners in een huis woont, wil je soms gewoon even alleen een loopje maken. Meerdere van onze bewoners zijn in Schoonhoven geboren of er jaren hebben gewoond. Zij weten de weg naar de jachthaven, een café of hun “oude” huis te vinden. Voor hen is hun wandeling niets bijzonders. En juist dat is voor veel mensen bijzonder. 

De vrijheid om keuzes te maken, ook als er iets mis kan gaan

Er kán inderdaad wat mis gaan. Een bewoner kan verward reageren wanneer deze wordt aangesproken. Men kan aarzelen bij het oversteken of bij het bepalen van de richting om het loopje te vervolgen. Iemand kan een winkel binnenlopen voor een boodschap en geen geld op zak hebben, of niet meer weten wat hij of zij kwam doen in deze winkel. Erger kan natuurlijk ook; iemand zou kunnen struikelen en vallen of onwel worden – oversteken terwijl er verkeer aankomt. Dit zijn allemaal waarheden en dat is nu uitgerekend de reden waarom Herbergiers zoveel belang hechten aan dit uitgangspunt. Vrijheid is wellicht het hoogste goed dat wij hebben en willen houden. Het is een voor iedereen geldende waarde die het bestaan zin geeft, en het is de waarde van waaruit wij werken en waar wij in geloven.

Wettelijk vertegenwoordigers kiezen bewust voor het opendeurenbeleid

De Herbergiers bespreken het opendeurenbeleid uitvoerig met wettelijk vertegenwoordigers en overige familieleden die zich oriënteren op een plek om te wonen en te leven voor hun familielid met een vorm van dementie. Het is een belangrijk onderdeel van de uitgangspunten waar een familie niet alleen bewust voor kiest bij een Herbergier, maar ook een overeenkomst voor tekent. Want ook een goed beleid geeft soms risico’s voor bewoners, familie en voor ons als team. Met als belangrijkste strekking: ja, we begrijpen waar we voor kiezen en ja, de risico’s overwegend vinden we zelfs de uiterste consequentie – een ongeval – ruim opwegen tegen eigen regie en het behoud van autonomie. Het behoud van keuzevrijheid, vrijheid en levensgeluk is essentieel. Want ook als je geheugenproblemen hebt, maak je deel uit van onze samenleving.

Er is altijd reden om een feestje te vieren

Iedereen is welkom in de Herbergier

Daarom staan onze voordeur en de achterdeur ‘gewoon’ open. Niet echt hele dagen open, maar als aanduiding dat én visite welkom is om binnen te komen én, belangrijker nog, onze bewoners naar buiten kunnen. Dat kan ook als je af en toe in de war bent of mogelijk de weg terug naar huis niet weet te vinden. Voor die laatste situatie doen wij als Herbergiers graag een beroep op een belangrijke waarde in onze buurt, gemeenschapszin. Wij zijn er trots op dat we onderdeel zijn van onze buurt, wijk en stad, waar mensen nog gewend zijn naar elkaar om te kijken. Mocht je bezorgd zijn als je een van onze bewoners alleen ziet, dan kan je ons altijd bellen. 

Ingrid Hopmans & Jan-Rob Makkenze
Zorgondernemers Herbergier Schoonhoven

 

Delen: