•  
  •  
  •  

Herbergier Schoonhoven

Herbergier Schoonhoven is gevestigd in het voormalige weeshuis van de Zuid-Hollandse Zilverstad. Ons uitgangspunt is om mensen met geheugenproblematiek te helpen om een zo goed mogelijk leven te leiden, op hun eigen manier, in onze Herbergier. Bij ons staat de mens centraal, daarom bieden wij maatwerk. De individuele ondersteuningsvraag is het uitgangspunt: wat kan en wil iemand zelf? Zoveel mogelijk zelf doen, alleen of samen met anderen. Iedereen kan zijn of haar eigen leven leiden. De inzet van professionele ondersteuning wordt hierop afgestemd. Dit kan intensief of minder intensief zijn. Voor iedere ondersteuningsvraag zoeken wij naar een passende oplossing. Wij willen er zijn voor mensen van alle culturen, leeftijden en achtergronden. Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor anderen. Ieder mens verdient de aandacht, het respect en de zorg die men nodig heeft.

Voor wie                                                                                                                                                                                                                                                                       Waarden zoals persoonlijke aandacht, kleinschaligheid, mogen zijn wie je bent en eigen keuzes maken met een warme respectvolle bejegening. Dit maakt dat gasten en medewerkers ongedwongen en in een huiselijke sfeer kunnen wonen en werken. Op deze manier zijn gasten niet gebonden aan een dagritme of roosters van medewerkers. Iedereen draagt bij, naar eigen vermogen, kunnen en in het eigen tempo. Opstaan, eigen persoonlijke verzorging, wandelen of bezoek ontvangen. Wie dat wil en kan helpt mee met bijvoorbeeld boodschappen doen of koken. Om in onze Herbergier te kunnen wonen komen alle mensen met geheugenproblemen in aanmerking die een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) hebben. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Foto van de ondernemers met een schilderij van het pand.
De ondernemers

Op 1 oktober 2023 hebben Deborah Nijverman en Ireal Ravenberg de Herbergier Schoonhoven overgenomen. 

Deborah heeft al 17 jaar ervaring in de zorg en heeft een voorliefde voor ouderen met dementie. Ireal heeft ervaring in de bouw en hij heeft altijd al affiniteit met ouderen gehad. De zorg, hulp en aandacht voor ouderen hebben zij beiden vanaf kleins af aan vanuit huis meegekregen.

Vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners hun eigen regie kunnen behouden en het open deuren beleid sluit perfect op onze denkwijze aan. 

Ons doel is om samen met het personeel en de bewoners een hechte familie te vormen, waarbij de wensen, belangen en behoeften van de bewoners centraal staan. 

Herbergier Schoonhoven

Koestraat 78-80
2871 DS Schoonhoven
Zuid-Holland
Nederland

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar onze Herbergier? Neem gerust contact op:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Als u ontevreden bent of het ergens niet mee eens bent, laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen we kijken of we er samen uit komen.

Voelt u zich alsnog niet gehoord of komen we er onderling niet uit, dan beschikken wij over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het e-mailadres voor het melden van klachten is: herbergier@meld-het.nu