Zorg in de Herbergier

Waardigheid

Een Herbergier is een kleinschalige onderneming welke gekenmerkt wordt door mensgerichte betrokkenheid bij en op elkaar en onderlinge afstemming. De Herbergier biedt mensen een warm en liefdevol thuis in een veilige en beschermde omgeving waarin ze ondersteund worden en hulp krijgen waar nodig.

Een Herbergier wil een bijdrage leveren aan het ten goede komen van het leven van de mens in de  breedste zin van het woord.

Ieder mens mag er zijn en participeert zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Ieder leven heeft zin en een Herbergier-ondernemer zoekt steeds naar zingeving voor zijn/haar bewoners/gasten.

Een Herbergier staat voor een waardig leven en een waardig sterven. Hoewel de nadruk ligt op het leven en niet op het lijden van de bewoners worden de ogen daar niet voor gesloten. Er wordt troost geboden waar nodig.

Medewerkers verzorgen relatiegericht en werken relatiegericht samen. Ze sluiten eerst relationeel aan en kijken dan pas wat er gedaan moet worden.

 

Veiligheid

Bewoners/gasten moet een goed leven hebben in de Herbergier. Om dat te bereiken wordt een zorgzame betrekking met ze aangegaan, een betekenisvolle hulprelatie.

Er wordt gestreefd naar een situatie waarbij zo min mogelijk onrustmedicatie wordt gebruikt en indien nodig wordt gezocht naar alternatieve benaderingen. Als een bewoner/gast zich veilig voelt en nabijheid ervaart, is de kans op onrust en onbegrepen gedrag minder.

Emotionele en fysieke veiligheid wordt geboden door liefdevolle aandacht en nabijheid. Praktische veiligheid doordat de zorgondernemers en medewerkers vanuit hun betrekking weten waar de bewoner/gast is. Hij/zij wordt direct gemist als hij/zij er niet is.

 

(Keuze-)vrijheid

In een Herbergier wordt mensgericht gewerkt. Dat betekent dat bewoners/gasten in Herbergiers gezien, gehoord en gekend worden en dat de medewerkers zichzelf ook laten zien in wie en wat ze zijn.

Bewoners zijn in principe vrij om te gaan en te staan waar ze willen, waarbij er duidelijke afspraken zijn over de veiligheid met de bewoner/gast en met de familie/wettelijk vertegenwoordiger.

De bewoner/gast krijgt de ruimte om te zijn wie hij/zij is en wil zijn. De geschiedenis van de bewoner/gast is gekend en in de zorg wordt daarop geanticipeerd.

In een Herbergier wordt eigen regie gezien als niet gedwongen worden en als ruimte voor eigen keuze. Niet de regie is het doel, maar het zien en horen van de ander, zodat ze er toe doen.