Zorgondernemerschap in de Herbergier

Waardigheid

Het zorgondernemerschap vormt de motor achter het concept Herbergier. Het eigenaarschap over de zorgonderneming, de sturing via eigen inzichten, ervaringen en betrokkenheid maken van de Herbergier een bijzondere plek waar het voor bewoners bijzonder gewoon wonen is en waar het fijn werken is voor medewerkers/vrijwilligers.

De zorgondernemer doorleeft de Essentie van de Herbergier en laat de kernwaarden ervan voelen in elk facet van zijn of haar werk, ten opzichte van alle betrokkenen. De zorgondernemer is de spil in een netwerk van vele betrokkenen die allemaal op de een of andere manier aan de Herbergier zijn verbonden. Hij/zij is zich bewust van deze rol en vult en onderhoudt als uitvoerder van het Herbergier-gedachtegoed alle relaties.

Een Herbergier-ondernemer onderneemt op een manier die te verantwoorden is aan de maatschappij. Hij/zij is zich bewust van de middelen waarmee hij/zij werkt, en zorgt voor transparantie waar nodig.

 

Veiligheid

De zorgondernemer is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en hun naasten. De korte communicatielijnen zorgen voor een grondige kennis van elk individu en zorgen er daarnaast voor dat de Herbergier een warm en liefdevol thuis kan zijn voor elke bewoner.

De zorgondernemer leidt het team van medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. Hij/zij schept duidelijkheid over verwachtingen en ondersteunt medewerkers in het uitvoeren van hun werk. De zorgondernemer streeft naar een werksfeer waarbij hij/zij vertrouwen geeft aan medewerkers, gebaseerd op het inzetten van kwaliteiten en gebruik makend van de talenten van de medewerkers. De zorgondernemer zorgt voor een zo plat mogelijke organisatie. Korte communicatielijnen zorgen voor wederzijds respect en aandacht voor het verhaal van de individuele medewerkers.

De zorgondernemer past goed op zichzelf. Hij/zij streeft naar een goede balans tussen werk en privé op zodanige wijze dat het leven en werken als zorgondernemer goed vol te houden is.

De zorgondernemer neemt actief deel in het netwerk van Herbergier-ondernemers, o.a. via lerend-netwerkgroepen en bijeenkomsten, … Op die manier ontstaat er een leer- en inspiratieomgeving, en ontstaat er een vangnet.

De zorgondernemer zorgt voor de lokale verankering in de buurt en de samenleving. Hierdoor zorgt hij/zij voor de bekendheid van de Herbergier in de omgeving. Op deze manier kunnen mensen met geheugenproblemen blijven bewegen in de buitenwereld en worden taboes doorbroken.

 

(Keuze-)vrijheid

De zorgondernemer is vrij om de Herbergier te runnen volgens eigen inzichten, binnen de context van het concept Herbergier zoals beschreven in de Essentie.

De zorgondernemers bouwen samen met de franchisegever continu aan de invulling van het concept Herbergier, waarbij de waarden uit de Essentie continu hoog in het vaandel worden gedragen.