De Herbergier zoekt leden voor de Raad van Toezicht

Werken

De Herbergier zoekt drie leden voor een nieuw op te zetten Raad van Toezicht (RvT).

Deze RvT zal toezicht houden op individuele vestigingen. Het functioneren en het beleid van de individuele Herbergiers zal kritisch gevolgd worden, o.a. in lijn met De Essentie van de formule. De toezichthouders richten zich op het belang van de vestigingen, het (te behartigen) maatschappelijke belang en dat van de betrokken belanghebbenden.

Voor deze RvT wordt gezocht:

  • 1 voorzitter
  • 2 algemene leden (met zorginhoudelijke, financiële en/of juridische expertise)

Over de Herbergier

De Herbergier is een franchiseformule in de zorg waarin kleinschalig wonen voor mensen met dementie wordt georganiseerd. De Herbergier is ontwikkeld vanuit de zoektocht naar hoe zorg anders kan en er echt toe doet. Bij De Herbergier wordt hiervoor bewust de kaart van het ondernemerschap getrokken. Dit ondernemerschap legt verantwoordelijkheden op de juiste plekken met 1 doel: er zijn voor de bewoner. De kernwaarden waardigheid, veiligheid en (keuze-)vrijheid zijn daarbij overal voelbaar.

In elk van de inmiddels 44 Herbergiers door heel Nederland wordt aan maximaal 19 bewoners per huis 24-uurs zorg geboden in een huiselijke en ongedwongen sfeer. De bewoners vinden er wat ieder mens met dementie zou moeten vinden: een warm en liefdevol thuis.

Twee zorgondernemers staan aan het roer van elke vestiging en zijn verantwoordelijk voor het wonen en de zorg binnen De Herbergier. Zij zorgen voor rust en huiselijkheid en scheppen hiervoor de voorwaarden. Het zorgondernemerschap richten zij naar eigen inzichten, ervaring en persoonlijkheid in. De bewoners en zorgondernemers wonen op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. Kenmerkend zijn de korte communicatielijnen en de warmte en persoonlijke aandacht die centraal staan.

De Herbergiers hebben een franchiseovereenkomst met franchisegever de Drie Notenboomen, die hen met middelen en advies ondersteunt in het ondernemerschap. Andere zorgformules van De Drie Notenboomen zijn De Thomashuizen, De Zorgbutler en Thomas Op Kamers.

De Herbergiers zijn allen verenigd in de Franchisenemers Vereniging Herbergiers.

Taken en verantwoordelijkheden van de RvT

De Raad komt vier keer per jaar bijeen met een door De Herbergiers gekozen afvaardiging. De franchisegever faciliteert in rapportages, benchmark en formule-afspraken en afwijkingen daarop. Daarnaast kan de Raad (individuele) Herbergier-ondernemers uitnodigen voor een onderhoud om nadere toelichting te geven over bedrijfsspecifieke zaken.

De RvT geeft advies over observaties, ontwikkelingen en trends binnen de huizen, ten behoeve van individuele vestigingen.

Bent u onze toezichthouder?

Het begint bij betrokkenheid
Bovenal dienen de verschillende leden van de RvT sterke affiniteit te hebben met de missie van De Herbergier zoals beschreven in De Essentie en de doelstelling van de zorg- en dienstverlening van De Herbergier. Ze voelen zich betrokken bij wat er speelt binnen De Herbergiers. Daarnaast hebben zij gevoel voor politieke en maatschappelijk contexten en zijn zij op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector waarin de Herbergier actief is.

Evenwicht in persoonlijkheden en expertise
De Raad van Toezicht (waar)borgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden kennis op het gebied van ondernemerschap, zorg en welzijn, financiën, bedrijfsvoering en marketing.

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om het toezichthouden en het besturen van elkaar te scheiden, en hebben minimaal de volgende set aan skills:

  • ­Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
  • Evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
  • Besluitvaardigheid
  • Proactieve houding
  • Gevoel voor identiteit en maatschappelijke verhoudingen
  • Communicatief vaardig
  • Onafhankelijk en integer handelen

Specifieke expertise

Eén van de algemene leden heeft inhoudelijke kennis van en ervaring in de zorg. Gewenst is: kennis van inhoudelijke vraagstukken in de zorg en in het bijzonder in de dementiezorg. Wel dient men ondanks eigen zorginhoudelijke specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo optimaal mogelijk ten dienste te kunnen zijn van de individuele Herbergiers.

Het andere (algemene) lid heeft inhoudelijke kennis van en ervaring op het financiële en/of juridische vlak. Gewenst is: dusdanige deskundigheid dat toezicht wordt gehouden op de interne risicobeheersing, controlesystemen en de financiën van de formule en haar franchisenemers.

U wilt op deze manier er mee voor zorgen dat De Herbergier als pionier binnen de kleinschalige zorg te allen tijde vernieuwend en vooruitstrevend blijft.

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding.

Interesse?

Heeft u interesse in een van deze rollen en wil u pionieren in deze RvT? Stuur dan voor 7 januari 2022 een korte motivatie en CV naar Matthijs Bakker matthijs@piershil.herbergier.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden op 13 en 14 januari 2022

Delen: