Komst Herbergier Almelo: volop kansen dankzij wijkprogramma

Zorgondernemerschap

Met de komst van Herbergier Almelo in de voormalige Acaciaschool krijgt niet alleen het pand, maar ook de wijk een mooie bestemming. De komst van de 45ste Herbergier is namelijk onderdeel van een groot gebiedsprogramma. “Het Nieuwstraatkwartier is een wijk met unieke plekken. Bewoners, ondernemers, gemeente en allerlei organisaties zijn samen bezig om de wijk extra aantrekkelijk te maken”, aldus de gemeente Almelo.

In 2016 besloot het college tot een programmatische wijkaanpak omdat uit onderzoek bleek dat bewoners weinig vertrouwen hadden in de overheid, andere instanties en de ontwikkeling van hun wijk. In 2017 startte daarom het programma Nieuwstraatkwartier. “Waarin we mooie punten versterken en minder prettige dingen aanpakken”, vertelt programmamanager Evelien van Rijswijk-Hendrik aan Gemeente.nu. Met dit gebiedsprogramma werkt de gemeente aan een duurzame en leefbare wijk. Buurtbewoners worden gemobiliseerd om actief mee te denken. Zodat iedereen na de stadsvernieuwing kan zeggen dat het Nieuwstraatkwartier ‘een levendige en vitale wijk is’, beschrijft burgemeester Arjen Gerritsen in de beleidsplannen.

Fysieke en sociale successen geboekt

Volgens programmamanager Van Rijswijk is het Nieuwstraatkwartier een wijk vol kansen. Naast de verbetering van woningen en infrastructuur, ligt de bal ook bij buurtbewoners. “Als inwoner kan en mag je zelf ook meedoen en daar krijg je ook de ruimte en middelen voor”, aldus burgemeester Gerritsen in een interview met Gemeente.nu.

‘In korte tijd is het een bruisende ontmoetingsplek geworden’

In korte tijd zijn er al goede resultaten geboekt. Zowel fysiek – rioolonderhoud, gerenoveerde woningen, herindeling van de straat - als sociaal. Zo hebben buurtbewoners van de voormalige Hagendoornschool een gemeenschappelijke ontmoetingsplek gemaakt, waar nu koffieochtenden, activiteiten en (zorg)voorzieningen als een ruilwinkel, dagbesteding, fysiotherapie en welzijnswerk zijn. “In korte tijd is het heel bruisend geworden. De organisaties die hier zitten, versterken elkaar en lunchen samen om elkaar en het aanbod van de ander beter te leren kennen”, vertelt wijkondersteuner Anne Marie Pleyhuis.

Van lege velden hebben buurtbewoners speelplekken gemaakt. “Er was daarnaast onvrede over geparkeerde auto’s op de stoep. We hebben bloembakken neergezet – zoals de bewoners wilden – die ze in ruil daarvoor onderhouden”, aldus burgemeester Gerritsen. Ook in het aanbestedingstraject van de vernieuwde winkelstraat mochten ondernemers meedenken. “Met de vernieuwing van de straat en de panden ziet het er een stuk mooier uit, maar niet als een compleet andere straat. Het blijft de Nieuwstraat, dat voelt goed. Het is mooi dat je nu als inwoner en ondernemer zelf hebt bepaald hoe het eruit gaat zien”, reageert Justin Harings, eigenaar van een fietsenwinkel.

Volop kansen voor de Herbergier

Het Nieuwstraatkwartier is met haar kabbelende beek, authentieke Almelose molen en het Goossenmaatspark een unieke wijk. De Herbergier opent haar deuren hartje centrum, in de voormalige Acaciaschool. “Buurtbewoners zijn blij dat het pand weer een maatschappelijke invulling krijgt. Dat dit markante punt een invulling als Herbergier krijgt, kan de omgeving een boost geven”, reageert regisseur wijkontwikkeling Elske Alberts van Beter Wonen. Haar woningcorporatie realiseert de herontwikkeling van de school tot Herbergier en is met diverse projecten nauw betrokken bij het wijkprogramma.

De ligging biedt voor de toekomstige Herbergier-ondernemers en bewoners volop mogelijkheden. “Tegenover de Herbergier ligt een vernieuwd park, maar aangrenzend ligt ook de Albert Heijn. De vernieuwde winkelstraat is op loopafstand van de Herbergier, net als een basisschool en groter park met kinderboerderij. Je kan ook zo naar het wekelijkse wijkmarktje wandelen of naar bewonersinitiatief de Hagendoorn.” De wijk vormt een kleurrijk gezelschap van mensen met diverse achtergronden en nationaliteiten.

Al met al een centrale locatie met veel kansen om verbinding te maken tussen mensen met dementie en de lokale bevolking en winkeliers. “De wijk heeft behoefte aan mooie projecten als de Herbergier. Er heerst een sfeer van verbondenheid onder winkeliers en buurtbewoners”, aldus Alberts. Zo worden er nu ook kerstmarkten en braderieën georganiseerd om connectie te maken met de buurt.

Groener, frisser en duurzamer

Of het negatieve imago de wijk uiteindelijk zal verlaten? “Dat is een kwestie van een lange adem voordat het stigma verdwijnt. Er is de afgelopen periode flink geïnvesteerd in het verduurzamen van woningen in de omgeving van de Acaciaschool en we blijven met partijen en bewoners samenwerken aan een duurzamer en leefbaar Nieuwstraatkwartier”, vertelt Alberts van Beter Wonen. Ondertussen wordt er elke dag al van de geboekte verbeteringen geprofiteerd.

Wil jij ook een maatschappelijke impact maken en geloof jij dat leven met dementie op een zo gewoon mogelijke manier kan? Dan zoeken we jou. En je partner, want samen kunnen jullie aan het roer staan van jullie eigen Herbergier om maximaal 19 bewoners een zinvol leven te bieden in een iconisch pand. Benieuwd? Meld je dan aan voor het webinar op 20 mei over het starten van je eigen Herbergier.

Delen: