Kwaliteit in de Herbergier: ‘Bezoek is altijd welkom’

Zorg & Welzijn

Herbergier Hazerswoude-Rijndijk bestaat zo’n 1,5 jaar. Elke dag staan zorgondernemers Jerry en Simone voor de bewoners en familieleden klaar. In hun Kwaliteitsverslag vertellen zij over hun eerste jaar. ‘‘Onderdeel zijn van de lokale gemeenschap en zijn wie je bent, zijn onderdelen waarin wij een start hebben gemaakt.’’

Nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. Persoonsgerichte zorg kenmerkt een Herbergier. ‘‘De medewerkers gaan eerst een relatie aan en werken vanuit deze relatie’’, vertellen Jerry en Simone. Alle medewerkers van Herbergier Hazerswoude-Rijndijk kennen de bewoner en diens levensverhaall zeer goed en heeft intensief contact met de contactpersonen.

Actieve Herbergier

Zijn wie je bent staat voorop in de Herbergier. Daarom kan een bewoner meedoen met activiteiten die bij zijn hobby’s en interesses passen. Er wordt van alles georganiseerd. ‘‘In onze Herbergier wordt een reeks aan activiteiten aangeboden als zwemmen, een bezoekje brengen aan Avifauna, sportschool, bewegen voor ouderen, zingen, schilderen, breien, muziek luisteren, dansen, meehelpen met koken, boodschappen doen en meer.’’ Jerry en Simone vertellen dat ze graag een actieve Herbergier zijn. Het effect is zichtbaar. ‘‘Je ziet bewoners opbloeien.’’

‘‘Er is ook veel aandacht voor rust, regelmaat en reinheid.’’

Ondanks alle actieve mogelijkheden is er ook veel aandacht voor rust, regelmaat en reinheid. Er wordt niet gewerkt met zorgleefplannen en specifieke zorgdoelen. ‘‘Er is een algemeen doel voor elke bewoner die gaat over welbevinden en welzijn in onze Herbergier.’’ In 2018 is er bij geen één bewoner gebruik gemaakt van antipsychotica. ‘‘Het gebruik van deze medicijnen wordt alleen gedaan in grote uitzondering.’’

Gastvrijheid

Sinds de opening van Herbergier Hazerswoude-Rijndijk is het zorgstel ook actief begonnen met verbinding maken met de omgeving. Bezoek is altijd welkom. ‘‘Op alle uren van de dag. Ook kunnen naasten mee-eten.’’

‘‘Bezoek is altijd welkom.’’

De maaltijden worden dagelijks vers bereid in de open keuken. In overleg en samenwerking met de bewoners worden de ingrediënten ingekocht. Bewoners die het leuk vinden, helpen mee met het voorbereiden van de maaltijd.

Autonomie

Dementie is een chronische aandoening die iemand steeds zorgafhankelijker maakt. Toch is keuzevrijheid een geliefd goed. ‘‘We zorgen dat er een betekenvolle hulprelatie ontstaat waar iets in heen en weer kan gaan: de zorgzame betrekking. Wij vatten eigen regie op als niet gedwongen worden en als ruimte voor eigenheid’’, vertellen Jerry en Simone.

Herbergier Hazerswoude-Rijndijk vormt een woon- en leefgemeenschap. Een thuis waar de bewoner geborgenheid ervaart en zich gezien en gehoord voelt. ‘‘Wij willen bewoners een nieuw en liefdevol thuis bieden.’’

Delen: