Kosten wonen Herbergier

Wat zijn de kosten van het wonen in Herbergier Terborg?

Geheugenproblemen kunnen iedereen overkomen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. De fraaie locatie en de royale zorg van de Herbergier is niet alleen voor mensen met een goed gevulde portemonnee weggelegd. De Herbergier is toegankelijk voor velen. Onze uitgaven gaan niet zitten in bureaucratische processen en structuren, maar in de directe zorg. Dit resulteert in het feit dat een verblijf in Herbergier Terborg ook financieel haalbaar is voor mensen die alleen beschikken over inkomsten uit een AOW. We bieden een thuis aan zowel mensen met alleen een AOW-uitkering als mensen met hogere inkomens. We leveren hoogwaardige zorg en iedere bewoner heeft een kamer die volledig naar eigen smaak en met eigen meubelen ingericht kan worden. Wat betreft kosten spreken we over verblijfs- en zorgkosten.

Wij snappen dat u vragen heeft over de hoogte van de kosten en hieronder proberen wij hier wat uitgebreider op in te gaan:

 

Verblijfskosten

De verblijfskosten (ook wel huisvestingskosten) bestaan uit kosten voor de kamer, service- en hotelmatige kosten. Dat zijn bijdragen voor onder andere de maaltijden, gas/water/licht en het wassen van kleding. Natuurlijk is deze lijst veel langer en een uitgebreide uitsplitsing van deze kosten is dan ook te vinden in deze link: Uitsplitsing huisvestingskosten Herbergier.pdf

De woonkosten zijn afhankelijk van de grootte en ligging van het appartement. Er zijn ook enkele appartementen beschikbaar voor mensen met alleen AOW. Zij krijgen korting op de woonkosten. 

De meeste gasten nemen vertrouwde meubels mee en vaak verzorgt familie het verfwerk en de stoffering. De inrichting en aankleding van de kamers zijn zelf te bepalen en de kosten hiervoor worden betaald uit AOW, pensioen of eigen vermogen. Ook kosten voor kappersbezoek, openbaar vervoer en andere persoonlijke activiteiten betalen onze bewoners uit eigen middelen.

 

Zorgkosten

De zorgkosten kunnen over het algemeen worden betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb) en worden door het Rijk betaald. Dit pgb is door iedereen aan te vragen die 24-uurszorg nodig heeft. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden vergoed uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering. Het PGB wordt door de wettelijke vertegenwoordiger beheerd.

Om een pgb aan te kunnen vragen dient de gast over de juiste indicatie te beschikken. Deze wordt vastgesteld door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Meer info over het pgb is te vinden op de website van belangenvereniging Per Saldo. www.pgb.nl

 

CAK

Naast de bovenstaande kosten betaalt u een eigen bijdrage voor Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg) aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Dit is van toepassing voor iedereen in Nederland die zorg ontvangt via de WLZ en de hoogte is afhankelijk is van uw vermogen en inkomen. Het wonen in een Herbergier kan  een financieel voordeel (in de vorm van een lagere eigen bijdrage) opleveren ten opzichte van de reguliere zorg (intramuraal met verblijf) indien er sprake is van een aanvullend pensioen en/of eigen vermogen. Dit verschil kan soms oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Op de site van het CAK staat een “Eigen bijdrage rekenhulp” zodat u handig de hoogte van dit bedrag uit kunt rekenen. CAK - Eigen bijdrage rekenhulp (hetcak.nl) Omdat u bij de Herbergier via een PGB WLZ zorg ontvangt kiest u de volgende opties bij de rekenhulp:

  • Kies de zorg of ondersteuning → Persoonsgebonden Budget
  • Om wat voor persoonsgebonden budget gaat het? → PGB voor de Wet Langdurige Zorg
  • Vul dan uw persoonsgegevens in.
  • Bij de vraag: "Ontvangt u ook zorg in een instelling?", is het antwoord: Nee. Nu kan uw eigen bijdrage worden berekend.

 

 

Delen: