Wat houdt zorgondernemerschap in?

Elke Herbergier is een zelfstandige onderneming die je samen met je levenspartner leidt. Als zorgondernemers draaien jullie aan de knoppen en geven jullie een eigen invulling aan de zorg. Doordat er geen bureaucratische managementlagen bestaan en regeldruk in de kiem wordt gesmoord, is er volop tijd en persoonlijke aandacht voor degene waar de zorg om draait: de bewoner.   

Als Herbergier-ondernemer ben je als partners eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Daarom wordt elke Herbergier opgeleverd met een aparte, meestal inpandige ondernemerswoning. Zo bied je bewoners en hun familie dagelijks een vertrouwd gezicht. 

vacature dementiezorg, vacature wijkverpleegkundige, vacature verpleegkundige, vacature ouderenzorg, vacature herbergier, herbergier,

“Zeker niet om ons af te zetten tegen de reguliere ouderenzorg. Maar juist vanuit de vaste overtuiging dat het ánders kon." - Jan-Rob Makkenze en Ingrid Hopmans, zorgondernemers van Herbergier Schoonhoven. 

Eenheid in verscheidenheid

Elke Herbergier is anders. Dat komt doordat elk pand uniek is en de zorgondernemers het verschil maken. Samen met je partner ben je - binnen de wettelijk kwalitatieve kaders - vrij om de zorg inhoudelijk vorm te geven en te zorgen vanuit jouw hart. Bij een nieuwe Herbergier richt je het pand zelf in en stel je een team medewerkers en de bewonersgroep samen. Als je een Herbergier overneemt, is het aan jou om vrijgekomen plekken weer in te vullen. Dit geldt ook voor het team medewerkers dat jullie samenstellen. 

Tegelijkertijd zijn alle 47 Herbergiers verbonden dankzij de formulevisie: bewoners een zo gewoon mogelijk thuis bieden met liefdevolle zorg en persoonlijke aandacht. Dat is dus meer dan alleen een dak boven het hoofd en een gevulde maag bieden. Je zorgt voor een zo plezierig leven van de bewoners en daarvoor leg je de nodige contacten met vrijwilligers, buurtbewoners en professionele partners. Zo draag je als zorgondernemer jouw steentje bij aan een inclusieve samenleving.

Open deuren

Die verbinding met de samenleving nemen we overigens heel letterlijk. De buitendeuren zijn open voor wie naar buiten wil. Wil naar binnen wil wordt hartelijk welkom geheten. Zo zorgen we ervoor dat mensen met dementie niet buitengesloten worden uit de maatschappij. We doorbreken er taboes mee. Van jou als zorgondernemer vereist dit de motivatie om mee te bouwen aan een inclusieve samenleving.

Als Herbergier-ondernemer kan je in alle vrijheid en zelfstandigheid liefdevolle zorg leveren. Je bent 100 procent ondernemer, maar hoeft gelukkig niet het wiel opnieuw uit te vinden. Als zorgondernemer krijg je namelijk ondersteuning van De Drie Notenboomen.  

 

 

Klaar voor je eigen Herbergier?

Meld je aan als zorgondernemer!

Aanmelden