Nieuws

Zorg & Welzijn

Reactie De Drie Notenboomen op kamerbrief inzake PGB

Op 20 mei 2022 stuurde minister Helder (VWS) een brief naar de Tweede Kamer over de beleidsvoornemens over het persoonsgebonden budget (pgb) in deze kabinetsperiode. De rode draad in de brief is om met het pgb terug te gaan naar waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, namelijk eigen regie van de
Lees meer
Uit de huizen

In welke Herbergier is nog plaats?

In Herbergier Gouderak, Heythuysen, Ermelo en Tiel is momenteel een plekje vrij. Een Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening voor 16 mensen met dementie. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners   wonen er op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen.
Marieke Koenders
Uit de huizen

Waar kun je een informatiebijeenkomst bijwonen?

Maandelijks organiseert franchiseorganisatie De Drie Notenboomen een informatiebijeenkomst voor mensen met interesse in het zorgondernemerschap. De data en locaties van de volgende drie bijeenkomsten zijn bekend.
Roos Freriks