De Herbergier als werkgever

Waardigheid

In een Herbergier werken mensen met gezond verstand en liefde voor de medemens. Er wordt verwacht dat men werkt als in een huishouden waarin iedereen meetelt. Een omgeving van ruimte en vertrouwen, die kenmerkend is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Men neemt verantwoordelijkheid en is zich bewust van wat men doet. Bovenal wordt er gewerkt vanuit het hart.

Met elkaar wordt er een betekenisvolle/zinvolle dag geboden aan de bewoners, waarbij geluisterd en gehandeld wordt naar de wensen en ideeën van de individuele bewoner. Werken komt zo dichtbij de belangrijke waarden uit je persoonlijk leven.

Onder ‘werken’ worden in een Herbergier vaak heel gewone dingen verstaan, zoals koffie drinken of boodschappen doen met bewoners, samen koken, een wandeling maken. Er zijn veel mogelijkheden in tijd en ruimte om als medewerker aandacht aan de bewoners te geven. Respect voor bewoners, collega’s, bezoekers en de omgeving is altijd belangrijk.

In elke Herbergier wordt ruimte geboden aan stagiaires en leerlingen. Ook mensen die als vrijwilliger aan de slag willen, zijn van harte welkom om te ontdekken hoe zij een bijdrage kunnen leveren.

Het werk wordt op gepaste wijze gewaardeerd, zowel op het vlak van arbeidsvoorwaarden als op het vlak van persoonlijke aandacht.

 

Veiligheid

Mensen die in een Herbergier werken besteden hun tijd maximaal aan aandacht voor de bewoners. Er wordt regelarm gewerkt. Persoonlijke aandacht, huislijkheid en rust zorgen voor een klimaat waarin het voor de bewoners aangenaam toeven is.

Naast het hart op de goede plaats en voor 100% achter de visie van de Herbergier staan, wordt er belang gehecht aan de deskundigheid en kennis in de dagelijkse zorg op het gebied van technische vaardigheden en overstijgend denken. Er wordt voor gezorgd dat de technische vaardigheden en overstijgend denken door voldoende gediplomeerden geborgd kunnen worden (inclusief de protocollen waar nodig).

De zorgondernemers zetten de kaders uit met beleid en verwachtingen. Ze geven hiermee richting aan hun team en de individuele medewerkers. Zij zijn toegankelijk en staan hun medewerkers bij waar nodig.

 

(Keuze-)vrijheid

In een Herbergier wordt men gestimuleerd om creatief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen volgens eigen ideeën en inzichten, passend binnen de visie.

Door verschil in achtergrond en deskundigheid van de medewerkers ontstaat een gemêleerd gezelschap. Vertrouwen op elkaars sterke kanten en kwaliteiten, van elkaar leren en elkaar versterken staat in het team voorop. Samen proberen de medewerkers er elke dag weer iets moois van te maken.

De werving van medewerkers in een Herbergier is naast eventuele specifieke technische competenties vooral gericht op de persoonlijkheid van de kandidaten. Zo werken er in een Herbergier mensen van verschillende afkomst en met verschillende professionele achtergronden. De organisatie is plat en wordt geleid door de zorgondernemers. Iedereen doet er toe.